Estudi sobre els equilibris de complexació de ferro (III) amb l'àcid cítric i l'àcid 5-sulfosalicílic en NaNo(3) 0.5 M. Formació de complexos mixtes de lligand amb l'ió fèrric

 

Files in this item

This item appears in the following Collections