Estudi de complexos formats pels lligands 3-amino-1-propantiol i 3-(dimetilamino)-1-propantiol amb metalls de transició i amb metalls del grup IIB

 

Files in this item

This item appears in the following Collections