Biotechnology literacy of future teachers: A new educational approach

Author

Casanoves de la Hoz, Marina

Director

González Soto, Ángel Pío

Novo Molinero, Maria Teresa

Date of defense

2015-11-26

Legal Deposit

T 57-2016

Pages

248 p.Department/Institute

Universitat Rovira i Virgili. Departament de Pedagogia

Abstract

En les últimes dècades, s'ha produït una revolució en el camp de la investigació en biologia, concretament en genètica i biotecnologia. Aquest desenvolupament científic ha deixat una fissura entre els estudis de la comunitat científica i el coneixement dels ciutadans. Per tal d'involucrar a la societat en els processos de presa de decisions sobre la legislació científica, es necessiten ciutadans informats, que siguin capaços de prendre decisions raonades basades en conclusions científiques tenint en compte les consideracions ètiques i morals. Els professors juguen un rol crític i central en el sistema educatiu i són el col•lectiu amb influència en la propera generació. L'objectiu d'aquesta tesi és explorar el coneixement i les actituds en biotecnologia dels estudiants de magisteri d'un país Nòrdic (Suècia) i un país del Sud (Espanya) d'Europa. A partir dels resultats obtinguts, s'ha desenvolupat una nova activitat educativa per alfabetitzar biotecnològicament als futurs professors. Primerament s'ha creat un nou qüestionari per analitzar quins són els coneixements i les actituds dels estudiants de magisteri. Les dades s'han analitzat de manera quantitativa. Els resultats mostren que els estudiants de magisteri d'Espanya i Suècia estan interessats en temes de biotecnologia encara que els seus coneixements en genètica bàsica estan per sota dels esperats. A partir d'aquests primers resultats, s'ha desenvolupat una nova activitat basada en Aprenentatge Basat en Problemes (ABP), l’objectiu de la qual és d'incrementar el coneixement dels futurs professors sobre temes de genètica bàsica. Un qüestionari previ i un de final han estat creats per tal de validar l'eficiència de la nova eina educativa. Un cop obtingudes les dades, han estat analitzades tant qualitativa com quantitativament. Finalment, després de participar en l’activitat s'ha demostrat una millora significativa del coneixement dels estudiant i una forta implicació en l’activitat.


En las ultimas décadas, se ha producido una revolución en el campo de la investigación en biología y más concretamente de la genética y la biotecnología. Este desarrollo científico ha dejado una grieta entre los estudios de la comunidad científica y los conocimientos de los ciudadanos. Para involucrar a la sociedad en los procesos de toma de decisiones sobre la legislación científica, se necesitan ciudadanos informados y capaces de tomar decisiones razonadas basadas en conclusiones científicas y a la vez con consideraciones éticas y morales. Los profesores juegan un rol crítico y central en el sistema educativo ya que son el colectivo con influencia en la próxima generación. El objetivo de esta tesis es explorar el conocimiento y las actitudes en biotecnología de los estudiantes de magisterio de un país Nórdico (Suecia) y un país del Sur (España) de Europa. En base a estos resultados, se ha desarrollado una nueva actividad educativa para alfabetizar biotecnológicamente a los futuros profesores. Primeramente se ha creado un nuevo cuestionario para poder analizar cuáles son los conocimientos y las actitudes de los estudiantes de magisterio. Los datos se han analizado de forma cuantitativa. Los resultados muestran que los estudiantes de magisterio en España y Suecia están interesados en temas de biotecnología aunque sus conocimientos en genética básica están por debajo de los esperados. A partir de estos primeros resultados, se ha desarrollado una nueva actividad educativa basada en Aprendizaje Basado en Problemas (ABP), el objetivo de la cual es incrementar el conocimiento de los futuros profesores sobre temas de genética básica. Un cuestionario previo y uno de final han sido creados para validar la eficacia de la nueva herramienta educativa. A continuación, los datos han sido analizados tanto cualitativa como cuantitativamente. Finalmente, después de realizar la actividad se ha demostrado una mejora significativa del conocimiento y una fuerte implicación de los estudiantes en la realización de la actividad.


Over the past decades, there has been a revolution in the field of biology research and, more concretely, in biotechnology and genetic fields. This scientific development has led to a huge gap between what scientific comunity studies and what citizens know. In order to involve society in the decision-making process about scientific policies, we need well-informed citizens who are able to make thoughtful decisions based on scientific conclusions combined with ethical and moral considerations. The forefront to educate new generations is teacher. Teachers play a critical and central role in the education system and they are therefore an influential collective because they become teachers of the next generation. The purpose of this thesis is to explore knowledge and attitudes towards biotechnology of pre-service teachers from a Northern (Sweden) and Southern (Spain) countries. After that it is developed a new educational activity in order to make future teachers literate of biotechnology. First, it was created a new questionnaire in order to analyse the knowledge, and attitudes of pre-service teachers. Data is analysed in a quantitative method. The results show that pre-service teachers from Spain and Sweden are interested in biotechnology topics and this research has also shown that their knowledge about basics genetics is lower than expected. Due to these first results, a new Problem-Based Learning (PBL) educational material has been developed. The aim of this educational material is to increase pre-service teacher’s knowledge about genetics topics. A pre and post-test was created in order to validate the efficacy of this new educational tool, then data is analysed in a quantitative and qualitative approach. Finally, a significanlty increase of student’s knowledge is proved with taking part of the learning activity. Moreover, most of the students involved in the activity expressed that they were feeling engaged to this educational dynamic.

Keywords

Alfebetització biotecnològica; Estudiants de magisteri; A. Basat en Problemes (ABP); Alfabetización biotecnològica; Estudiantes de magisterio; A. Basado en Problemas; Biotechnology literacy; Pre-service teachers; Problem-Based-Learning

Subjects

3 - Social Sciences; 37 - Education; 378 - Higher education. Universities. Academic study; 573 - General and theoretical biology

Documents

Tesi Marina.pdf

5.026Mb

 

Rights

ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.

This item appears in the following Collection(s)