Contribució a l'estudi de la relaxació estructural de vidres del sistema Ge-Se mitjançant mesures calorimètriques

 

Files in this item

This item appears in the following Collections