β-catenina, una proteïna amb diverses funcions en l'acoblament de factors transcripcionals i factors d'unions adherents

 

Files in this item

This item appears in the following Collections