Influència de la irradiació, la dosi cel·lular i la manipulació ex vivo en l'empelt de cèl·lules hemopoètiques murines transduïdes

 

Files in this item

This item appears in the following Collections