Lectura Estratègica dels Problemes Matemàtics a l'Educació Primària 

    Balaguer Fàbregas, Carme (Date of defense: 2009-07-08)

    La tesi pretén demostrar la validesa d'un programa d'ensenyament i aprenentatge de les matemàtiques a l'educació primària, en base a un reforçament de la lectura dels problemes matemàtics. La fonamentació teòrica d'aquest ...