Can you see what I mean? A multimodal approach to interactional competence in English-Medium Instruction 

  Clua Serrano, Mónica (Date of defense: 2021-07-28)

  Driven by internationalisation, few would argue that English has become the professional lingua franca in numerous fields, as well as in academic instruction (Dafouz & Nuñez, 2009). One way universities prepare citizens ...

  Les competències bàsiques en l’Educació Primària a Catalunya: Relació entre l’Escola i l’Esplai 

  Del Pozo i Ezpeleta, Carles (Date of defense: 2015-12-03)

  Aquesta tesi doctoral s’emmarca dins l’àrea d’estudi de l’educació, i posa el seu èmfasi en dos contextos determinats: l’educació formal, l’escola, i l’educació no formal, concretament l’educació en el lleure que es ...

  El APS en el Prácticum de la formación inicial del profesorado. Propuesta de una estrategia de docencia y aprendizaje para la adquisición de competencias genéricas claves para la formación y el desempeño profesional 

  Fuertes Camacho, Maria Teresa (Date of defense: 2012-10-30)

  La mayor complejidad que presenta la sociedad, el desempleo y la infinidad de recursos disponibles, precisan de la formación de personas competentes y maduras capaces de disfrutar de las oportunidades que se presentan no ...

  El síndrome de Burnout en los docentes de educación infantil y primaria en la zona del Valles Occidental 

  Arís Redó, Núria (Date of defense: 2005-06-17)

  El contenido de esta Tesis Doctoral versa sobre la incidencia del síndrome de Burnout, en los docentes de educación infantil y primaria de la zona del Valles Occidental (Barcelona). El síndrome de Burnout es un problema ...

  Estudio sobre las motivaciones en la elección de ser maestro 

  Gratacós Casacuberta, Gloria (Date of defense: 2014-05-26)

  L'objectiu d'aquesta investigació és aprofundir en les motivacions que impulsen els alumnes a triar estudis d'Educació, tenint en compte una teoria de la motivació que serveixi com a marc conceptual clar i complet . Per a ...

  Formació de l’actor o actriu amb la màscara teatral: transversalitat pedagògica, categories de màscara i proposta didàctica. 

  Cirer Ferrà, Pau (Date of defense: 2022-09-24)

  Per acomplir la investigació i verificar o refutar la nostra hipòtesi, hem dividit la tesi en set capítols, que inclouen, d’una banda, tot un estudi, diàleg i discussió amb personalitats de l’àmbit, i, de l’altra, les ...

  Formación Directiva para Instituciones Educativas Privadas de educación Básica y Media Superior en México 

  Parés Gutiérrez, Isabel (Date of defense: 2008-12-17)

  La formación académica y profesional de los directivos de instituciones educativas es fundamental para que éstos puedan llevar a cabo su objetivo profesional, pero es más significativa la posibilidad que esta formación ...

  La importància de la implicació dels pares en el procés d’ensenyament-aprenentatge durant l’Educació Primària, per a assolir amb èxit les Competències Bàsiques a 6è 

  Martínez Chía, Mª Carmen (Date of defense: 2014-03-06)

  La nostra investigació sorgeix partint de l’interès que planteja saber quins són els responsables (pares, mestres, els mateixos alumnes) i per descomptat les institucions en el procés d’ensenyament–aprenentatge dels alumnes. ...

  La participación social curricular en la Responsabilidad Social Universitaria: El caso de la Facultad de Educación de la Universitat Internacional de Catalunya 

  Alférez Villrreal, Azul (Date of defense: 2014-10-10)

  Gràcies a la implementació d'activitats d'extensió, hem contribuït al desenvolupament local, plantejant un compromís amb els deures socials i polítics, i el sentit dels drets de la ciutadania. Hem promogut la participació ...

  La práctica reflexiva en la formación inicial de maestros. Evaluación de un modelo 

  Domingo Roget, Àngels (Date of defense: 2008-12-17)

  1) La tesi doctoral es bàsicament una investigació avaluativa sobre un model de practica reflexiva en la formació inicial de mestres i comprovar la incidència en la seva professionalització docent. Amb aquesta finalitat ...

  Lectura Estratègica dels Problemes Matemàtics a l'Educació Primària 

  Balaguer Fàbregas, Carme (Date of defense: 2009-07-08)

  La tesi pretén demostrar la validesa d'un programa d'ensenyament i aprenentatge de les matemàtiques a l'educació primària, en base a un reforçament de la lectura dels problemes matemàtics. La fonamentació teòrica d'aquest ...

  Los Centros de Formación por Alternancia: desarrollo de las personas y de su medio: La importancia de la formación y de la investigación en las instituciones 

  Puig Calvó, Pere (Date of defense: 2006-09-15)

  LOS CENTROS FAMILIARES DE FORMACIÓN POR ALTERNANCIA: DESARROLLO DE LAS PERSONAS Y DE SU MEDIO Investigación-acción internacional sobre el lugar de la Formación y la Investigación en una Institución educativa y de ...

  La pedagogía del esfuerzo en el ámbito familiar y su relación con el rendimiento académico. 

  Lucaya Forcada, Beatriz (Date of defense: 2014-02-12)

  Hasta la fecha no se ha emprendido el estudio del papel que determinados valores desempeñan en la consecución de los objetivos de la enseñanza. La tesis doctoral de Dña Beatriz Lucaya busca cubrir una pequeña parte de ese ...

  Socialització de Gènere a l'aula: Elements per a la comprensió dels condicionants de l'escolarització mixta i diferen-ciada des de la psicologia social 

  Camps Bansell, Jaume (Date of defense: 2010-07-19)

  S'analitza, des de la perspectiva de gènere, quina ha estat l'evolució històrica de l'escola. La constatació d'una escola mixta generalitzada als països occidentals que no està donat resposta als reptes actuals d'igualtat ...

  Sophrosyne y temperantia: presencia universal y aplicabilidad actual. Educación en el orden y la regulación: un programa articulado familia-escuela en la primera infancia 

  Verdera Albiñana, Asunción (Date of defense: 2014-03-31)

  Ante un escenario social marcado por un extendido relativismo y altos niveles de hedonismo y consumismo, con una tendencia generalizada a sobrevalorar situaciones que ofrecen básicamente distracción y deleite, la propuesta ...

  Vers la identitat del pedagog: una construcció vital i professional 

  Ureta i Buxeda, Xavier (Date of defense: 2014-02-24)

  La pedagogia ha quedat com desplaçada de les escoles. Si bé des del segle XVIII s’ han reconegut les aportacions fetes per grans pensadors i personalitats acreditades com a pedagogs, els posseïdors d'un títol en pedagogia ...