Now showing items 21-40 of 107

  Mercat de treball i persones amb discapacitat. La integració laboral de les persones amb discapacitat en el context econòmic i social de l’inici del segle XXI 

  Rallo Arnau, Enric (Date of defense: 2014-12-19)

  La present tesi doctoral analitza la situació del col·lectiu de persones amb discapacitat en els inicis del segle XXI i l’entorn que el condiciona per a la seva integració laboral a Catalunya, Espanya i la Unió Europea. ...

  La información y la propaganda en la Batalla del Ebro. Según el Plan Previsto. According to Plan 

  Arasa, Daniel (Date of defense: 2015-01-16)

  La batalla de l‘Ebre va ser la més sagnant de la Guerra Civil Espanyola. I la més decisiva. Quan va acabar, el resultat del conflicte estava sentenciat. Sobre ella s‘han escrit molts llibres i articles, i elaborat diversos ...

  La imagen del mundo en la literatura de Robert Hugh Benson : interacción entre espíritu y materia 

  Gómez Moyano, Sergio (Date of defense: 2015-01-29)

  Aquesta investigació té com a objectiu rescatar el pensament de Robert Hugh Benson i donar-li una estructura conceptual coherent, amb la intenció de fer sorgir la seva imatge del món, mitjançant l’estudi dels conceptes de ...

  Obstáculos jurídicos a la internacionalización y movilidad transnacional de empresas en la Unión Europea. Análisis desde la perspectiva del Derecho de la Unión Europea y del Derecho Internacional Privado 

  Prats Jané, Sergi (Date of defense: 2015-03-16)

  El present treball té per objecte l’anàlisi dels problemes jurídics vinculats i derivats de les operacions de internacionalització de les societats mercantils així com d’aquelles operacions de reestructuració societària ...

  Increase of egocentrity as an index of psychopathology in personality disorders 

  Álvarez Segura, Mar (Date of defense: 2015-05-29)

  Aquest treball ofereix un estudi del concepte psicològic “d´egocentricitat” per una millor comprensió de les distorsions de la personalitat. Un coneixement escaient del terme ajuda a clarificar com les decisions ètiques ...

  El impacto de las cadenas globales de valor en la economía española (1995-2009) 

  Bonilla Quijada, Rocío (Date of defense: 2015-06-22)

  El creixent pes de les xarxes globals de producció té profundes implicacions en l'anàlisi i la interpretació dels fluxos comercials internacionals, el posicionament competitiu dels països i la distribució internacional de ...

  El predominio de la levedad en la comunicación posmoderna 

  García Lavernia, Joaquín, (Date of defense: 2015-06-26)

  Treball sobre l´evolució de la comunicació en el context de l´actual posmodernitat, la qual serveix com a base principal d´aquesta investigació. S´exposen aquells aspectes que han fet possible la transformació de la ...

  Actualidad psicológica de la teoría de los sentidos internos en Santo Tomás de Aquino 

  Juanola Cadena, Joan d'Àvila (Date of defense: 2015-06-29)

  La psicologia de sant Tomàs d’Aquino, especialment la teoria dels sentits interns, permet explicar d’una forma coherent i unificada els diferents graus de coneixement i la seva relació amb la dinàmica afectiva en l’animal ...

  Invierno, primavera y otoño del Carlismo (1939 - 1976) 

  Rodon Guinjoan, Ramón María (Date of defense: 2015-10-10)

  Aquesta tesi la portava reflexionant el seu autor des de feia força temps; és una visió del Carlisme com a col·lectiu polític, des de la Guerra Civil fins a 1976, a través de tot el Règim franquista i els inicis d’una ...

  El periodismo especializado frente al Derecho: protección de datos y responsabilidad del periodista 

  Salla García, Xavier (Date of defense: 2015-10-26)

  Els periodistes, i concretament els anomenats periodistes especialitzats, per realitzar la seva professió, indispensable en una societat democràtica, necessiten accedir, tractar i conservar dades personals en els seus ...

  Estudio de las prácticas de alisamiento de resultados. Perfil de la empresa alisadora. 

  París Paricio, Jessica (Date of defense: 2016-04-18)

  La comptabilitat es una eina molt utilitzada como ajuda per a la presa de decisions. Es per això que amb freqüència els directius decideixen adaptar-la a les seves necessitats mostrant més una imatge desitjada i no tant ...

  Los elementos del concepto de tiempo aristotélico en la teoría de la relatividad 

  Ortiz Galilea, Juana (Date of defense: 2016-06-06)

  En aquest treball es porta a terme una investigació de les característiques que es poden trobar en la concepció del temps en la física contemporània, en particular, en la teoria de la relativitat; Amb aquesta finalitat ...

  From software as a good to software as a service (SAAS): a methodology to define the transformation towards the SAAS business model 

  Orue-Echevarría Arrieta, Leire (Date of defense: 2016-06-07)

  Cloud Computing o computació en el núvol pot ser entesa com a una tecnologia disruptiva. Tanmateix, el cloud computing és sobretot un model de negoci.Empreses proveïdores de software que distribueixen les seves aplicacions ...

  Propuesta metodológica de análisis literario neoaristotélico. Ejemplos de aplicación en La vida es sueño de Calderón de la Barca, Macbeth de Shakespeare y El día de la ira de Brandstaetter 

  Turu Tarré, Maria, (Date of defense: 2016-07-08)

  Davant de la fragmentació en el panorama actual de la teoria literària, aquest treball presenta una metodologia d’anàlisi crítica que cerca de restablir la unitat de sentit del text literari. La proposta metodològica ...

  ESG Audit: modelo de ráting para la ESG. Parametrización de la relación de la empresa con su entorno 

  Martí i Masana, Guillem (Date of defense: 2016-07-08)

  Aquest estudi proposa un model de ràting per valorar la relació de les empreses amb el seu entorn de manera objectiva, contrastable, quantificable i comparable. lnspirat en els models utilitzats per les agencies de ...

  El uso de la literatura en el Integral Language Teaching Method 

  Lacarte Rodríguez, Agustina (Date of defense: 2016-07-22)

  El presente trabajo intenta cubrir una carencia existente en el ámbito de los estudios académicos acerca del potencial de la literatura en lengua inglesa para la formación lingüística, cultural y ética del alumno no nativo. ...

  The geopolitics of communication and religion. Abrahamic religions and social communications form a media, religion and culture perspective 

  Rocha Scarpetta, Joan Andreu (Date of defense: 2016-09-15)

  Aquesta tesi doctoral proposa una aproximació entre l’àrea dels estudis de comunicació anomenada «Media, Religió i Cultura» i l'estudi de la globalització i de la geopolítica en relació amb les tres tradicions religioses ...

  La orientación al mercado y los resultados de la organización: influencia de los departamentos de marketing y ventas 

  Lázaro Marcé, Juan (Date of defense: 2016-09-30)

  La relació entre les funcions de vendes i màrqueting ha generat un considerable interès acadèmic en els darrers anys, centrant-se especialment en com es pot millorar la col·laboració entre ambdues. No obstant això, s'ha ...

  Vida humana y luz de la palabra 

  Ruiz Ortiz, Fernando María (Date of defense: 2016-12-14)

  La paraula de l´home, signe per excel·lència de la comunicació humana, ha estat considerada pels filòsofs des de l´anomenat “gir llingüístic” com allò que o és l´única realitat o bé constitueix un obstacle per accedir a ...