Manuel de Pedrolo, traductor de poesia

dc.contributor
Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació
dc.contributor.author
Pijuan Vallverdú, Alba
dc.date.accessioned
2016-06-14T14:03:20Z
dc.date.available
2016-06-14T14:03:20Z
dc.date.issued
2016-01-15
dc.identifier.isbn
9788449060731
cat
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10803/385750
dc.description.abstract
Manuel de Pedrolo, una de les figures més rellevants de la literatura catalana del segle XX, sobresurt també per una dilatada i prolífica trajectòria com a traductor, amb quaranta-tres traduccions publicades, pertanyents a diferents gèneres i estils (la novel·la nord-americana contemporània, la novel·la policíaca, el teatre existencialista, el teatre de l’absurd i la poesia), els quals va cultivar igualment com a escriptor i pels quals sentia una especial afecció. La poesia semblava ocupar un paper discret en la faceta traductora de Pedrolo, puix que només dues de les traduccions publicades –a banda d’alguns poemes solts apareguts en revistes o en els diaris personals– corresponien a aquest gènere. Aquesta idea va quedar rebatuda en trobar, de manera inesperada, els originals mecanografiats i/o manuscrits de cent quaranta-sis traduccions de poemes d’autors de primera fila de la literatura contemporània dels Estats Units, França, Itàlia i el Regne Unit. Aquest fou el punt de partida d’aquesta tesi doctoral, que té com a objectiu general aprofundir en l’estudi de la tasca traductora duta a terme per Manuel de Pedrolo, especialment en l’àmbit de la poesia, i presentar les traduccions d’aquests poemes que, fins al moment, han romàs inèdites. Els resultats de la recerca queden plasmats en els cinc capítols en què s’estructura el cos del treball. El primer tracta de la relació directa que es pot establir entre la biografia de Manuel de Pedrolo i la seva dedicació a la traducció; el segon apartat intenta esbossar el seu concepte de traducció; el tercer punt contextualitza la tasca traductora de Pedrolo en la història de l’edició catalana i analitza el model de llengua de què se servia en les traduccions; el quart versa sobre les obres que va traduir al llarg de la seva trajectòria professional, englobades en quatre divisions segons als gèneres o subgèneres als quals s’adscriuen. Finalment, en el cinquè bloc, el més extens de tots, tractem les traduccions de poesia, tant les inèdites com les ja publicades. Tenint en compte la llengua original dels poemes traduïts, hem subdividit aquest últim apartat en tres seccions –poesia anglesa i nord-americana, poesia francesa i poesia italiana–, en què introduïm, seguint un ordre cronològic, els autors i els poemes, i concloem amb un quadre resum de la bibliografia de les obres publicades en català de cada poeta. Tot seguit, presentem una taula amb referències informatives dels poemes i en disposem les traduccions copiades dels documents originals. Els annexos de la tesi doctoral són dividits en dues parts: un grup d’índexs en què s’organitzen les dades extretes del material trobat i les reproduccions escanejades de les traduccions originals. Desitgem que aquest estudi, al capdavall, permeti donar a conèixer la tasca traductora de Manuel de Pedrolo, fins ara poc estudiada, i particularment la seva especial implicació en la traducció de poesia, per mitjà de la qual s’inicià en aquesta activitat que, anys després, es convertí en el seu modus vivendi.
cat
dc.description.abstract
Manuel de Pedrolo, a major figure in the 20th-century Catalan literature, had also a remarkable and prolific career as a translator, with forty-three translations published to his name. His translated works fit into different genres (contemporary American novel, crime fiction, existentialist theatre, theatre of the absurd and poetry) which Pedrolo likewise developed as a writer, encompassing his interests as a reader. Poetry seemed to play a minor role in Pedrolo’s career in translation since only two of his published works –apart from some poems occasionally appearing in magazines or in his diaries– belonged to this genre. Nevertheless, this idea could be clearly dismissed after unexpectedly coming across the typed and/or handwritten original translations of 146 poems by some of the most outstanding poets in contemporary American, British, French and Italian literature. This finding provided the starting point for the present doctoral thesis, which aims to further the study of Manuel de Pedrolo’s career as a translator, particularly with reference to poetry, and to bring out these to date unpublished translations. The results of the conducted research are presented in the five chapters that compose this dissertation. The first one deals with the direct relation that can be established between Manuel de Pedrolo’s biography and his translation activity. The second attempts to establish his concept of translation. The third contextualizes Pedrolo’s career as a translator within the Catalan publishing history and analyzes the linguistic model of his translations. The fourth approaches the works he translated throughout his professional career, most of which can be comprehended in four divisions according to the genres or subgenres they fit into. Finally, the most comprehensive chapter, the fifth one, refers to both his published and unpublished translations of poetry and it has been subdivided into three sections taking into account the original language of the translated poems: British and North American poetry, French poetry and Italian poetry. Each part presents the authors and the poems in chronological order and includes a chart with bibliographical facts on the works by each writer published in Catalan. To conclude, we enclose a table with informative references of the poems and we incorporate the translations copied from the original documents. The annexes are divided in two parts: a group of indexes to organize all the data extracted from the material found, and the scanned reproductions of the original translations. We hope that this study brings to light Manuel de Pedrolo’s career as a translator and his genuine commitment to poetry translation, by means of which he was initiated into this professional activity that, years later, would become his modus vivendi.
eng
dc.format.extent
704 p.
cat
dc.format.mimetype
application/pdf
dc.language.iso
cat
cat
dc.publisher
Universitat Autònoma de Barcelona
dc.rights.license
ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
dc.source
TDX (Tesis Doctorals en Xarxa)
dc.subject
Manuel de Pedrolo
cat
dc.subject
Traducció
cat
dc.subject
Traducción
cat
dc.subject
Translation
cat
dc.subject
Poesia
cat
dc.subject
Poesía
cat
dc.subject
Poetry
cat
dc.subject.other
Ciències Socials
cat
dc.title
Manuel de Pedrolo, traductor de poesia
cat
dc.type
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
dc.type
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.subject.udc
8
cat
dc.contributor.authoremail
marialba.pijuan@udl.cat
cat
dc.contributor.director
Bacardí, Montserrat
dc.embargo.terms
cap
cat
dc.rights.accessLevel
info:eu-repo/semantics/openAccess


Documents

apv1de1.pdf

7.148Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)