«Puc tocar?» Anàlisi d’una proposta educativa del Museu de Ciències Naturals de Barcelona per a infants de 2 a 6 anys

Author

Pedreira Álvarez, Montserrat

Director

Márquez Bargalló, Conxita

Date of defense

2016-06-01

ISBN

9788449064128

Pages

667 p.Department/Institute

Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències Experimentals

Abstract

Aquesta recerca analitza la proposta educativa «Puc tocar?», que el Museu de Ciències Naturals de Barcelona ofereix per a grups escolars de 2 a 6 anys, per tal d’identificar- ne el valor i les aportacions com a vivència positiva i afavoridora d’aprenentatge científic i extreure orientacions que puguin ser útils a l’hora de crear noves propostes d’aprenentatge científic per a infants. El text comença fent ressaltar els principis bàsics que orienten la proposta: el respecte a l’infant, l’aproximació al coneixement des de la complexitat, l’aprenentatge com a canvi en les maneres d’entendre el món o el valor de centrar-se a fer ressaltar el patrimoni de la institució de referència, i se’n justifica el funcionament i l’organització en base als principis educatius exposats. A partir de l’observació dels infants i de les opinions de les mestres i de les educadores del museu, i des d’una perspectiva metodològica qualitativa, s’enfoca la recerca a treure conclusions en dos aspectes. D’una banda, s’han identificat evidències que posen en relleu que la proposta proporciona una vivència positiva als infants en un clima confortable i estimulant. D’una altra, els resultats obtinguts apunten que el valor d’aprenentatge científic de la proposta se centra en el fet que proveeix els infants d’experiència directa amb el material natural, afavoreix l’explicitació de les seves idees i proporciona abundants estímuls per a iniciar recorreguts d’aprenentatge que requereixen, però, la col·laboració des d’altres contextos, essencialment l’escola, perquè puguin tenir continuïtat. Finalment, s’identifiquen factors inherents a la proposta que afavoreixen el seu valor global com a proveïdora de vivències positives d’aprenentatge científic: el funcionament en lliure elecció, la qualitat del material (amb especial atenció al material natural), les característiques de les micropropostes i el paper atent, receptiu i respectuós de l’adult.


Esta investigación analiza la propuesta educativa «Puc tocar?», que el Museu de Ciències Naturals de Barcelona ofrece a grupos escolares de 2 a 6 años, a fin de identificar su valor y aportaciones como vivencia positiva y favorecedora de aprendizaje científico y extraer orientaciones útiles para crear nuevas propuestas de aprendizaje científico para niños y niñas. El texto empieza resaltando los principios básicos que orientan la propuesta: el respeto al niño, la aproximación al conocimiento desde la complejidad, el aprendizaje como cambio en las maneras de entender el mundo o el valor de centrarse en resaltar el patrimonio de la institución de referencia, y justificando el funcionamiento y la organización en base a los principios educativos expuestos. A partir de la observación de los niños y niñas y de las opiniones de las maestras y de las educadoras del museo, y desde una perspectiva metodológica cualitativa, se enfoca la investigación a extraer conclusiones en dos aspectos. Por un lado, se identifican las evidencias que ponen de relieve que la propuesta proporciona una vivencia positiva a los niños y niñas en un clima confortable y estimulante. Por otro, los resultados obtenidos apuntan a que el valor de la propuesta como promotora de aprendizaje científico se centra en proveer a los niños y niñas de experiencia directa con el material natural, favorecer la explicitación de sus ideas y proporcionar abundantes estímulos para iniciar recorridos de aprendizaje que requieren la colaboración desde otros contextos, esencialmente la escuela, para que puedan tener continuidad. Finalmente, se identifican factores inherentes a la propuesta que favorecen su valor global como proveedora de vivencias positivas de aprendizaje científico: el funcionamiento en libre elección, la calidad del material (con especial énfasis en el material natural), las características de las micropropuestas y el papel atento, receptivo y respetuoso del adulto.


This research analyses the education proposal “Can I Touch?, which the Natural Sciences Museum of Barcelona offers to school groups for students with ages between 2 to 6 years old. The intention is to identify its value and contribution as a positive and stimulating experience for learning science and also to suggest useful ideas to create new learning proposals for the scientific education of children. The text begins by emphasizing the basic principles which the proposal is oriented to: the respect shown towards the child, the approach towards knowledge by taking into account its complexity, the process of learning as means of changing the way in which the world is interpreted or the relevance of the institution’s heritage which is the reference of this particular education proposal. Finally, the functioning and organization of the proposal is justified by the education principles presented above. This research is focused upon the observation of children and upon the viewpoints of both teachers and museum educators. From the perspective of this qualitative methodology, the research seeks to reach conclusions in two directions. On the one hand, some evidence has been identified which shows the positive experience of children resulting from being in a comfortable and stimulating space. On the other hand, the results obtained point towards the fact that the value of the scientific knowledge of the proposal is based on offering children direct contact with the natural material, on encouraging the children to express their ideas and on providing various stimuli to create new itineraries of knowledge which will require the collaboration of other contexts —such as the school— so that these learning processes may be developed further. Finally, some factors inherent in the proposal are identified, particularly those that favor the global value of the proposal by providing positive learning experiences of science: the free-choice approach, the quality of the material (with a special emphasis upon the natural material), the characteristics of the microproposals, and the watchful, receptive and respectful role of the adult.

Keywords

Educació científica; Educación científica; Science education; Educació infantil; Educación infantil; Science education; Museus de ciència; Museos de ciencia; Science museums

Subjects

37 - Education

Knowledge Area

Ciències Socials

Documents

mpa1de1.pdf

7.194Mb

 

Rights

ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.

This item appears in the following Collection(s)