La prestación compensatoria

Author

Berdié Mayayo, Inma

Director

Lucas Esteve, Adolfo,

Date of defense

2017-07-14

Pages

308 p.Department/Institute

Universitat Abat Oliba. Departament de Ciències Jurídiques i Polítiques

Abstract

L'objecte de la present tesi és l'estudi de la prestació compensatòria i la seva evolució, des de la seva regulació, fins a l'actualitat. La realitat és més ràpida i canviant que les normes, i en el supòsit que ens ocupa veurem un clar exemple. Les relacions personals, el matrimoni i les noves formes de convivència han sofert molts canvis, a causa de la important transformació que la nostra societat ha viscut en els últims anys. Per tant, analitzarem l'impacte dels referits canvis en la institució de la prestació compensatòria i la seva adaptació als nous models de matrimoni i família. Com es veurà en aquest estudi, l'adaptació s'ha fet de forma molt encertada, pel nostre legislador amb l'aprovació del Codi Civil de Catalunya, que acosta les institucions a les noves realitats socials, amb la finalitat de convertir el dret en una eina que faciliti el dia a dia de les persones, per la qual cosa creiem convenient una nova modificació del Codi Civil Español, en matèria de matrimoni i divorci.


El objeto de la presente tesis es el estudio de la prestación compensatoria y su evolución, desde su regulación, hasta la actualidad. La realidad es más rápida y cambiante que las normas, y en el supuesto que nos ocupa veremos un claro ejemplo. Las relaciones personales, el matrimonio y las nuevas formas de convivencia han sufrido muchos cambios, debido a la importante transformación que nuestra sociedad ha vivido en los últimos años. Por tanto, analizaremos el impacto de los referidos cambios en la institución de la prestación compensatoria y su adaptación a los nuevos modelos de matrimonio y familia. Como se verá en este estudio, la adaptación se ha hecho de forma muy acertada, por nuestro legislador con la aprobación del Código Civil de Cataluña, que acerca las instituciones a las nuevas realidades sociales, con la finalidad de convertir el derecho en una herramienta que facilite el día a día de las personas, por lo que creemos conveniente una nueva modificación del Código Civil Español, en materia de matrimonio y divorcio.


The object of the present thesis is the study of the compensatory benefit and his evolution, since his forecast, until the actuality. The reality is faster and changing that the norms, and in the supposition that occupies us will see a clear example. The personal relations, the marriage and the new shapes of convivència have suffered many changes, because of the important transformation that our society has lived in the last years. Therefore, we will analyse the impact of the referred changes in the institution of the compensatory benefit and his adaptation to the new models of marriage and family. How it will see in this study, the adaptation has done of shape very hit, for our legislator with the approval of the Civil Code of Catalonia, that approaches the institutions to the new social realities, with the purpose to convert the right in a tool that facilitate the day in day out of the people, thus we believe convenient a new modification of the Civil Code Español, in matter of marriage and divorce.

Keywords

Separació conjugal; Prestació compensatòria; Separación conyugal; Prestación compensatoria

Subjects

347 - Civil law

Documents

Tibm.pdf

1.203Mb

 

Rights

L'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
L'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

This item appears in the following Collection(s)