La legislación europea ante el fenómeno del terrorismo yihadista

dc.contributor
Universitat Abat Oliba. Departament de Ciències Jurídiques i Polítiques
dc.contributor.author
Villacampa Megía, Francisco,
dc.date.accessioned
2017-11-28T16:24:06Z
dc.date.available
2017-11-28T16:24:06Z
dc.date.issued
2017-06-29
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10803/457434
dc.description.abstract
L'objectiu d'aquesta tesi doctoral és determinar si les polítiques antiterroristes empreses en la Unió Europea han disminuït l'amenaça gihadista. En primer lloc hem abordat la ideologia en què es basa el gihadisme. A continuació s'han tractat els principals instruments jurídics i policials aprovats a l'Espai de llibertat, seguretat i justícia. Finalment hem desenvolupat les estratègies que en l'àmbit de la prevenció de la radicalització s'han aprovat a nivell comunitari i estatal. Les polítiques de prevenció juntament les de protecció, persecució i resposta conformen els pilars de la lluita antiterrorista a la Unió Europea. En l'estudi s'observa un augment de la mobilització i de les accions gihadistes. Aquesta circumstància obliga els Estats membres a millorar la cooperació judicial i policial. El retorn dels "combatents estrangers", així com els processos ràpids de radicalització de nombrosos ciutadans europeus ho fa imprescindible .Destacamos la importància de les polítiques d'integració dirigides a la Comunitat musulmana, amb l'objectiu que els seus membres, sobretot, els més joves no es vegin atrets per l'islam rigorista, com a pas previ a convertir-se en terroristes.
en_US
dc.description.abstract
El objetivo de esta Tesis Doctoral es determinar si las políticas antiterroristas emprendidas en la Unión Europea han disminuido la amenaza yihadista. En primer lugar hemos abordado la ideología en la que se basa el yihadismo. A continuación se han tratado los principales instrumentos jurídicos y policiales aprobados en el Espacio de libertad, seguridad y justicia. Finalmente hemos desarrollado las estrategias que en el ámbito de la prevención de la radicalización se han aprobado a nivel comunitario y estatal. Las políticas de prevención junto las de protección, persecución y respuesta conforman los pilares de la lucha antiterrorista en la Unión Europea. En el estudio se observa un aumento de la movilización y de las acciones yihadistas. Esta circunstancia obliga a los Estados miembros a mejorar la cooperación judicial y policial. El retorno de los "combatientes extranjeros", así como los procesos rápidos de radicalización de numerosos ciudadanos europeos lo hace imprescindible .Destacamos la importancia de las políticas de integración dirigidas a la Comunidad musulmana, con el objetivo de que sus miembros, sobre todo, los más jóvenes no se vean atraídos por el islam rigorista, como paso previo a convertirse en terroristas.
en_US
dc.description.abstract
The aim of this Doctoral Thesis is to determine whether anti-terrorist policies undertaken in the European Union have diminished the jihadist threat. In the first place we have approached the ideology on which jihadism is based. The main legal and police instruments adopted in the area of freedom, security and justice have been discussed below. Finally we have developed the strategies that have been approved at the community and state level in the area of radicalization prevention. Prevention policies together with protection, persecution and response form the pillars of the fight against terrorism in the European Union. The study shows an increase inmobilization and jihadist actions. This requires Member States to improve judicial and police cooperation. The return of "foreign fighters", as well as the rapid processes of radicalization of many European citizens, makes it imperative. We emphasize the importance of integration policies aimed at the Muslim community, with the aim that its members, Younger people are not attracted to rigorous Islam, as a precursor to becoming terrorists.
en_US
dc.format.extent
372 p.
en_US
dc.format.mimetype
application/pdf
dc.language.iso
spa
en_US
dc.publisher
Universitat Abat Oliba
dc.rights.license
L'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.rights.uri
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
*
dc.source
TDX (Tesis Doctorals en Xarxa)
dc.subject
Terrorisme jihadista
en_US
dc.subject
Terrorismo yihadista
en_US
dc.subject
Jihadist terrorism
en_US
dc.title
La legislación europea ante el fenómeno del terrorismo yihadista
en_US
dc.type
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
dc.type
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.subject.udc
341
en_US
dc.contributor.director
Parra Rodríguez, Carmen, 1962-
dc.embargo.terms
cap
en_US
dc.rights.accessLevel
info:eu-repo/semantics/openAccess


Documents

Tfvm.pdf

2.188Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)