Impacto de autonomía de los centros docentes en la calidad educativa : la evidencia empírica y las políticas educativas

Author

Soteras Garrell, Eila

Director

Nuevo López, Pablo,

Date of defense

2017-07-26

Pages

454 p.Department/Institute

Universitat Abat Oliba. Departament de Ciències Jurídiques i Polítiques

Abstract

Aquest treball s’ha elaborat amb el propòsit d’assolir un doble objectiu. Per una part, per comprendre els efectes de la concessió de majors quotes d’autonomia als centres docents i el seu impacte en la qualitat educativa. I per una altra part, aconseguir una radiografia del sistema educatiu espanyol, fonamentalment, en matèria d’autonomia escolar en el seu concepte multidimensional, amb la finalitat d’analitzar la disponibilitat d’aquesta capacitat per part dels centres, com és utilitzada i com es desenvolupa a les escoles. La qual cosa ha permès detectar les debilitats i les fortaleses del sistema educatiu espanyol i apreciar la necessitat real de dur a terme una transformació de l’educació des de l’autonomia dels centres educatius. En aquest sentit, l’evidència empírica i el coneixement acumulat internacional de les pràctiques i de les innovacions educatives d'èxit, actuen com a referent i guia en aquest procés de renovació. I seran les lleis i les polítiques educatives, precedides per un pacte per l’educació, fruit del debat públic i del màxim consens, les encarregades de garantir i promoure l’autonomia escolar, perquè aquest procés del canvi educatiu des de l’escola cap a una millora en la qualitat de l’educació sigui una realitat.


Este trabajo se ha elaborado con el propósito de alcanzar un doble objetivo. Por una parte, para comprender los efectos de la concesión de mayores cuotas de autonomía a los centros docentes y su impacto en la calidad educativa. Y por otro lado, conseguir una radiografía del sistema educativo español, fundamentalmente, en materia de autonomía escolar en su concepto multidimensional, con el fin de analizar la disponibilidad de esta capacidad por parte de los centros, cómo es utilizada y cómo se desarrolla en las escuelas. Lo que ha permitido detectar las debilidades y las fortalezas del sistema educativo español y apreciar la necesidad real de llevar a cabo una transformación de la educación desde la autonomía de los centros educativos. En este sentido, la evidencia empírica y el conocimiento acumulado internacional de las prácticas e innovaciones educativas exitosas, actúan como referente y guía en este proceso de renovación. Y serán las leyes y las políticas educativas, precedidas por un pacto por la educación, fruto del debate público y del máximo consenso, las encargadas de garantizar y promover la autonomía escolar, para que este proceso del cambio educativo desde la escuela hacia una mejora en la calidad de la educación sea una realidad.


This work has been developed with two main targets. First of all, to understand the effects and impact on education quality of giving school centers more autonomy. On the other hand, to get a vision of the Spanish education system, mainly in school centers autonomy, in a multidimensional concept, in order to analyze their capacity to use and develop this autonomy. Through this vision we have been able to detect strengths and weakness of Spanish education system and appreciate the real need to carry out a transformation of education policies from the autonomy of school centers. In this way, the empiric evidence and the cumulate international know how of successful innovating education practices and policies act as a referent and guide in this renovation process. And the education laws and policies, preceded by an education pact, fruit of public debate and maximum consensus, will be responsible for ensuring and promoting the school autonomy. And so this process of educative change towards an improvement of education quality from schools becomes a reality.

Keywords

Autogestió pedagògica; Administració escolar; Política educativa; Autogestión pedagógica; Administración escolar; Política educativa

Subjects

371 - Education and teaching organization and management

Documents

Tesg.pdf

1.735Mb

 

Rights

L'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
L'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

This item appears in the following Collection(s)