Una aproximació a l'estat dels serveis socials. La persona i el seu univers temàtic i lèxic com a centre de la intervenció

Author

Ferrer Santanach, Núria

Director

Feu, Jordi

Date of defense

2017-12-05

Pages

331 p.Department/Institute

Universitat de Girona. Institut de Recerca Educativa

Abstract

La tesi doctoral "Una aproximació a l’estat dels serveis socials. La persona i el seu univers temàtic i lèxic com a centre de la intervenció" té per objecte d’estudi els serveis socials, la intervenció socioeducativa i el subjecte d’intervenció (la persona atesa i el seu entorn). En primer lloc, fa una aproximació a l’estat actual dels serveis socials, i, en segon lloc, fa una anàlisi i una reflexió sobre les intervencions socioeducatives i el paper de les persones ateses. El mètode utilitzat per obtenir el coneixement va consistir a seleccionar la informació d’una manera intencionada, a través de l’anàlisi de documents i de l’elaboració d’entrevistes en profunditat a professionals i experts en l’àmbit social. Gràcies a l’anàlisi i la reflexió aprofundida del contingut i les informacions extretes en la recerca, ha quedat palesa la necessitat de reformular el model de serveis socials i de serveis bàsics d'atenció social.


The PhD thesis "Examining the state of the social services: the person and their thematic and vocabulary universe as the centre of intervention" focuses on the social services, social-educational interventions and the subject of intervention (the assisted person and their environment). It firstly examines the current state of the social services and, secondly, analyses and reflects on social-educational interventions and the role of assisted individuals. The method used to obtain the knowledge consisted of selecting information in a deliberate manner, through the analysis of documents and the conducting of in-depth interviews with professionals and experts in the area. Following this analysis and an in-depth reflection on the content and information obtained from the research, a clear need has emerged to reformulate the model and interventions of the social services and basic social care services.

Keywords

Serveis socials; Social services; Servicios sociales; Intervenció social; Social interventions; Intervención social; Intervenció educativa; Educational interventions; Intervención educativa

Subjects

36 - Safeguarding the mental and material necessities of life; 37 - Education

Documents

tnfs_20171205.pdf

3.194Mb

 

Rights

ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.

This item appears in the following Collection(s)