Estudio de la red trófica microbiana en lagunas someras: autotrofia versus heterotrofia

Author

Àvila Izquierdo, Núria

Director

Quintana Pou, Xavier

López-Flores, Rocío

Date of defense

2017-05-26

Pages

118 p.Department/Institute

Universitat de Girona. Departament de Ciències Ambientals

Universitat de Girona. Institut d'Ecologia Aquàtica

Abstract

Autotrophic and heterotrophic microorganisms are two essential functional units in the microbial food web of aquatic ecosystems. They play a key role in nutrient cycling and carbon flow and influence the structure, composition and dynamics of aquatic food webs. In shallow lakes, the hydrological pattern is one of the most important factors that determine the availability of nutrients and the functional composition of the microbial community, and therefore the dominant trophic strategy in the microbial food web. The main objective of this thesis is to describe microbial food web structures in shallow lakes with different water circulation (turnover rate) and trophic (nutrient concentration) conditions.Results of this study show that The dominance of system by one trophic strategy or another depends mainly of the hydrological pattern of the system and the factors related to it, such as spatial distribution, water-confinement gradient, water permanence and nutrient concentration


Els microorganismes autòtrofs i heteròtrofs són dues unitats funcionals de la xarxa tròfica microbiana dels ecosistemes aquàtics que tenen un paper clau en el cicle dels nutrients i el flux del carboni a més d'influir en l'estructura,composició i dinàmica de les xarxes tròfiques aquàtiques.En llacunes someres,el patró hidrològic és un dels factors més importants,que determina la disponibilitat de nutrients i la composició de la comunitat microbiana i per tant de l'estratègia tròfica dominant dins de la xarxa tròfica microbiana.El principal objectiu d'aquesta tesi,és la descripció de l'estructura de la xarxa tròfica microbiana en llacunes someres amb diferents condicions de circulació de l'aigua (taxes de renovació)i d'estat tròfic (concentració de nutrients).Els resultats mostren que,el fet que un sistema estigui dominat per una estratègia tròfica o una altra depèn principalment del règim hidrològic del sistema i dels factors relacionats amb aquest,com la distribució espacial, el gradient renovació d'aigua-confinament,la permanència de l'aigua i la concentració de nutrients

Keywords

Autotròfia; Autotrofia; Autotroph; Heterotròfia; Heterotrofia; Heterotroph; Xarxa tròfica microbiana; Red trófica microbiana; Microbial food web; Llacunes someres; Lagunas someras; Shallow lakes; Patró hidrològic; Patrón hidrológico; Hydrological pattern

Subjects

504 - Threats to the environment; 579 - Microbiology

Documents

tnai_20170526.pdf

10.81Mb

 

Rights

ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.

This item appears in the following Collection(s)