Estudio de la red trófica microbiana en lagunas someras: autotrofia versus heterotrofia

dc.contributor
Universitat de Girona. Departament de Ciències Ambientals
dc.contributor
Universitat de Girona. Institut d'Ecologia Aquàtica
dc.contributor.author
Àvila Izquierdo, Núria
dc.date.accessioned
2018-11-08T15:45:06Z
dc.date.available
2018-11-08T15:45:06Z
dc.date.issued
2017-05-26
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10803/663667
dc.description.abstract
Autotrophic and heterotrophic microorganisms are two essential functional units in the microbial food web of aquatic ecosystems. They play a key role in nutrient cycling and carbon flow and influence the structure, composition and dynamics of aquatic food webs. In shallow lakes, the hydrological pattern is one of the most important factors that determine the availability of nutrients and the functional composition of the microbial community, and therefore the dominant trophic strategy in the microbial food web. The main objective of this thesis is to describe microbial food web structures in shallow lakes with different water circulation (turnover rate) and trophic (nutrient concentration) conditions.Results of this study show that The dominance of system by one trophic strategy or another depends mainly of the hydrological pattern of the system and the factors related to it, such as spatial distribution, water-confinement gradient, water permanence and nutrient concentration
en_US
dc.description.abstract
Els microorganismes autòtrofs i heteròtrofs són dues unitats funcionals de la xarxa tròfica microbiana dels ecosistemes aquàtics que tenen un paper clau en el cicle dels nutrients i el flux del carboni a més d'influir en l'estructura,composició i dinàmica de les xarxes tròfiques aquàtiques.En llacunes someres,el patró hidrològic és un dels factors més importants,que determina la disponibilitat de nutrients i la composició de la comunitat microbiana i per tant de l'estratègia tròfica dominant dins de la xarxa tròfica microbiana.El principal objectiu d'aquesta tesi,és la descripció de l'estructura de la xarxa tròfica microbiana en llacunes someres amb diferents condicions de circulació de l'aigua (taxes de renovació)i d'estat tròfic (concentració de nutrients).Els resultats mostren que,el fet que un sistema estigui dominat per una estratègia tròfica o una altra depèn principalment del règim hidrològic del sistema i dels factors relacionats amb aquest,com la distribució espacial, el gradient renovació d'aigua-confinament,la permanència de l'aigua i la concentració de nutrients
en_US
dc.format.extent
118 p.
en_US
dc.format.mimetype
application/pdf
dc.language.iso
spa
en_US
dc.publisher
Universitat de Girona
dc.rights.license
ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
dc.source
TDX (Tesis Doctorals en Xarxa)
dc.subject
Autotròfia
en_US
dc.subject
Autotrofia
en_US
dc.subject
Autotroph
en_US
dc.subject
Heterotròfia
en_US
dc.subject
Heterotrofia
en_US
dc.subject
Heterotroph
en_US
dc.subject
Xarxa tròfica microbiana
en_US
dc.subject
Red trófica microbiana
en_US
dc.subject
Microbial food web
en_US
dc.subject
Llacunes someres
en_US
dc.subject
Lagunas someras
en_US
dc.subject
Shallow lakes
en_US
dc.subject
Patró hidrològic
en_US
dc.subject
Patrón hidrológico
en_US
dc.subject
Hydrological pattern
en_US
dc.title
Estudio de la red trófica microbiana en lagunas someras: autotrofia versus heterotrofia
en_US
dc.type
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
dc.type
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.subject.udc
504
en_US
dc.subject.udc
579
en_US
dc.contributor.director
Quintana Pou, Xavier
dc.contributor.director
López-Flores, Rocío
dc.embargo.terms
cap
en_US
dc.rights.accessLevel
info:eu-repo/semantics/openAccess


Documents

tnai_20170526.pdf

10.81Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)