Modern changes in fruit intake patterns modulate the bioavailability and metabolism of fruit phenolic compounds in rats

Author

Iglesias Carres, Lisard

Director

Arola Arnal, Anna,

Codirector

Muguerza Marquínez, Begoña,

Date of defense

2018-10-10

Pages

412 p.Department/Institute

Universitat Rovira i Virgili. Departament de Bioquímica i Biotecnologia

Abstract

El patró de consum d’alguns aliments com les fruites ha variat considerablement. Actualment es poden consumir fruites fora de temporada, de diferents orígens geogràfics o cultivades mitjançant diferents sistemes (p. ex. orgànic o convencional). Les fruites són riques en polifenols i el seu consum és considerat beneficiós per a la prevenció de patologies metabòliques com l’obesitat, la incidència de la qual ha augmentat considerablement. No obstant, els patrons dietètics anteriorment exposats i l’obesitat per se poden afectar a la biodisponibilitat i metabolisme d’aquests compostos, modificant d’aquesta manera els seus metabòlits, que són els compostos potencialment responsables de la seva bioactivitat. L’objectiu d’aquesta tesi és avaluar si els canvis actuals del patró de consum de fruites influeixen a la biodisponibilitat i metabolisme dels seus polifenols en rates. Primerament es va optimitzar l’extracció dels polifenols de diferents fruites de temporada (albercocs, cireres, raïms i taronges), per caracteritzar detalladament el seu perfil fenòlic. Posteriorment es va estudiar en rates si l’origen geogràfic i l’època de consum de les taronges afectaven la biodisponibilitat i metabolisme dels seus polifenols. Finalment es va avaluar si la biodisponibilitat i metabolisme dels polifenols dels raïms es afectada pel seu sistema de cultiu, època de consum i estat metabòlic de l’animal.


El patrón de consumo de algunos alimentos como la fruta ha variado considerablemente. Actualmente se pueden consumir frutas fuera de su temporada, de diferentes orígenes geográficos o cultivadas mediante diferentes sistemas (p. ej. orgánico o convencional). Las frutas son ricas en polifenoles y su consumo es considerado beneficioso para la prevención de patologías metabólicas como la obesidad, cuya incidencia ha aumentado considerablemente. No obstante, los patrones dietéticos anteriormente expuestos y la obesidad per se pueden afectar a la biodisponibilidad y metabolismo de estos compuestos, modificando de este modo sus metabolitos, que son los compuestos potencialmente responsables de su bioactividad. El objetivo de esta tesis es evaluar si los cambios actuales del patrón de consumo de fruta influyen en la biodisponibilidad y metabolismo de sus polifenoles en ratas. Primeramente se optimizó la extracción de polifenoles de diferentes frutas de temporada (albaricoques, cerezas, uvas y naranjas), con el fin de caracterizar detalladamente su perfil fenólico. Posteriormente se estudió en ratas si el origen geográfico y la época de consumo de las naranjas afectaban a la biodisponibilidad y metabolismo de sus polifenoles. Finalmente se evaluó si la biodisponibilidad y metabolismo de los polifenoles de uvas es afectada por su sistema de cultivo, época de consumo y estado metabólico del animal.


The consumption pattern of some foods like fruits has considerably changed. Currently, fruits can be consumed out of their season, from different geographical origins or cultivated under different systems (i.e. organic or conventional). Fruits are rich in polyphenols and its consumption is considered beneficial for the prevention of metabolic pathologies such as obesity, whose incidence has considerably increased. However, the dietary patterns previously mentioned and obesity per se can affect the bioavailability and metabolism of these compounds, modifying that way their metabolites, which are the compounds potentially responsible for their bioactivity. The aim of this thesis is to evaluate whether the current changes in fruit consumption patterns influence the bioavailability and metabolism of their polyphenols in rats. First, the extraction of different seasonal fruits (apricots, cherries, grapes and oranges) was optimised to characterise their phenolic profile in detail. Then, the study of whether geographical origin and season consumption of oranges affected the bioavailability and metabolism of their polyphenols in rats followed. Finally, the evaluation of whether the bioavailability and metabolism of grape polyphenols was affected by grape culture system, season consumption and host’s metabolic state was conducted

Keywords

Polifenols; Biodisponibilitat; Fruites; Polifenoles; Biodisponibilidad; Frutas; Polyphenols; Bioavailability; Fruits

Subjects

543 - Analytical chemistry; 57 - Biological sciences in general; 577 - Material bases of life. Biochemistry. Molecular biology. Biophysics; 663/664 - Food and nutrition. Enology. Oils. Fat

Knowledge Area

Ciències

Documents

TESI.pdf

14.71Mb

 

Rights

ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.

This item appears in the following Collection(s)