Modern changes in fruit intake patterns modulate the bioavailability and metabolism of fruit phenolic compounds in rats

dc.contributor
Universitat Rovira i Virgili. Departament de Bioquímica i Biotecnologia
dc.contributor.author
Iglesias Carres, Lisard
dc.date.accessioned
2019-01-11T12:03:22Z
dc.date.available
2019-01-11T12:03:22Z
dc.date.issued
2018-10-10
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10803/664781
dc.description.abstract
El patró de consum d’alguns aliments com les fruites ha variat considerablement. Actualment es poden consumir fruites fora de temporada, de diferents orígens geogràfics o cultivades mitjançant diferents sistemes (p. ex. orgànic o convencional). Les fruites són riques en polifenols i el seu consum és considerat beneficiós per a la prevenció de patologies metabòliques com l’obesitat, la incidència de la qual ha augmentat considerablement. No obstant, els patrons dietètics anteriorment exposats i l’obesitat per se poden afectar a la biodisponibilitat i metabolisme d’aquests compostos, modificant d’aquesta manera els seus metabòlits, que són els compostos potencialment responsables de la seva bioactivitat. L’objectiu d’aquesta tesi és avaluar si els canvis actuals del patró de consum de fruites influeixen a la biodisponibilitat i metabolisme dels seus polifenols en rates. Primerament es va optimitzar l’extracció dels polifenols de diferents fruites de temporada (albercocs, cireres, raïms i taronges), per caracteritzar detalladament el seu perfil fenòlic. Posteriorment es va estudiar en rates si l’origen geogràfic i l’època de consum de les taronges afectaven la biodisponibilitat i metabolisme dels seus polifenols. Finalment es va avaluar si la biodisponibilitat i metabolisme dels polifenols dels raïms es afectada pel seu sistema de cultiu, època de consum i estat metabòlic de l’animal.
en_US
dc.description.abstract
El patrón de consumo de algunos alimentos como la fruta ha variado considerablemente. Actualmente se pueden consumir frutas fuera de su temporada, de diferentes orígenes geográficos o cultivadas mediante diferentes sistemas (p. ej. orgánico o convencional). Las frutas son ricas en polifenoles y su consumo es considerado beneficioso para la prevención de patologías metabólicas como la obesidad, cuya incidencia ha aumentado considerablemente. No obstante, los patrones dietéticos anteriormente expuestos y la obesidad per se pueden afectar a la biodisponibilidad y metabolismo de estos compuestos, modificando de este modo sus metabolitos, que son los compuestos potencialmente responsables de su bioactividad. El objetivo de esta tesis es evaluar si los cambios actuales del patrón de consumo de fruta influyen en la biodisponibilidad y metabolismo de sus polifenoles en ratas. Primeramente se optimizó la extracción de polifenoles de diferentes frutas de temporada (albaricoques, cerezas, uvas y naranjas), con el fin de caracterizar detalladamente su perfil fenólico. Posteriormente se estudió en ratas si el origen geográfico y la época de consumo de las naranjas afectaban a la biodisponibilidad y metabolismo de sus polifenoles. Finalmente se evaluó si la biodisponibilidad y metabolismo de los polifenoles de uvas es afectada por su sistema de cultivo, época de consumo y estado metabólico del animal.
en_US
dc.description.abstract
The consumption pattern of some foods like fruits has considerably changed. Currently, fruits can be consumed out of their season, from different geographical origins or cultivated under different systems (i.e. organic or conventional). Fruits are rich in polyphenols and its consumption is considered beneficial for the prevention of metabolic pathologies such as obesity, whose incidence has considerably increased. However, the dietary patterns previously mentioned and obesity per se can affect the bioavailability and metabolism of these compounds, modifying that way their metabolites, which are the compounds potentially responsible for their bioactivity. The aim of this thesis is to evaluate whether the current changes in fruit consumption patterns influence the bioavailability and metabolism of their polyphenols in rats. First, the extraction of different seasonal fruits (apricots, cherries, grapes and oranges) was optimised to characterise their phenolic profile in detail. Then, the study of whether geographical origin and season consumption of oranges affected the bioavailability and metabolism of their polyphenols in rats followed. Finally, the evaluation of whether the bioavailability and metabolism of grape polyphenols was affected by grape culture system, season consumption and host’s metabolic state was conducted
en_US
dc.format.extent
412 p.
en_US
dc.format.mimetype
application/pdf
dc.language.iso
eng
en_US
dc.publisher
Universitat Rovira i Virgili
dc.rights.license
ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
dc.source
TDX (Tesis Doctorals en Xarxa)
dc.subject
Polifenols
en_US
dc.subject
Biodisponibilitat
en_US
dc.subject
Fruites
en_US
dc.subject
Polifenoles
en_US
dc.subject
Biodisponibilidad
en_US
dc.subject
Frutas
en_US
dc.subject
Polyphenols
en_US
dc.subject
Bioavailability
en_US
dc.subject
Fruits
en_US
dc.subject.other
Ciències
en_US
dc.title
Modern changes in fruit intake patterns modulate the bioavailability and metabolism of fruit phenolic compounds in rats
en_US
dc.type
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
dc.type
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.subject.udc
543
en_US
dc.subject.udc
57
en_US
dc.subject.udc
577
en_US
dc.subject.udc
663/664
en_US
dc.contributor.director
Arola Arnal, Anna,
dc.contributor.codirector
Muguerza Marquínez, Begoña,
dc.embargo.terms
cap
en_US
dc.rights.accessLevel
info:eu-repo/semantics/openAccess


Documents

TESI.pdf

14.71Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)