Mecanisme d'acció del nou fàrmac antitumoral ART10812: rol de la pseudoquinasa TRIB3, l'estrès reticular i els esfingolípids en la mort mediada per autofàgia

Files in this item

This item appears in the following Collections