On the edge of the knife: The establishment of public-private partnerships in education. England and Portugal (1980-2015)

dc.contributor
Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia
dc.contributor.author
Flores Vieira e Silva, Isabel Cristina
dc.date.accessioned
2019-04-29T09:22:24Z
dc.date.available
2019-04-29T09:22:24Z
dc.date.issued
2018-12-14
dc.identifier.isbn
9788449085178
en_US
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10803/666735
dc.description.abstract
Les Aliances Públiques Privades han constituït una estratègia adoptada pels governs per compartir responsabilitat, controlar costos i augmentar l'eficiència a través de la implementació de mecanismes de competència. L'educació no és una excepció, però les respostes han estat diferenciades entre països. Intentar comprendre com la gestió de les escoles surt de l'esfera de l'estat i passa a les mans dels privats, va ser el malnom d'aquesta tesi. A partir de l'enteniment que no n'hi ha prou a crear un context legislatiu favorable per garantir l'aplicació de les polítiques, s'ha intentat identificar que altres variables influencien la possibilitat d'establiment d'aquest tipus d'acords, que va ser mesurat pel nombre d'escoles gestionades per entitats privades, però pagades per l'estat En aquest sentit, i partint de la Teoria dels Fluxos Múltiples quals destaca la interacció entre polítiques, problemes, actors polítics i emprenedors, es va desenvolupar un algoritme que permet determinar quines configuracions observables durant la fase d'adopció de polítiques que condueixen a un augment de possibilitat d'aplicació. L'anàlisi qualitativa i quantitativa dels casos empírics mostra que diversos tipus d'associacions públic-privades s'han implementat bé a Anglaterra des dels anys 80, després d'una llarga caminada d'adaptació i perseverança. A Portugal s'han produït menys experiència, tots els quals apareixien les seves arrels en el desequilibri de la discussió entre la demanda i l'oferta, en el qual el sector privat es limita a reemplaçar temporalment l'oferta pública, el que porta a una reducció de la presència d'aquest tipus d'associació. Les diferències d'implementació verificades són el resultat de configuracions diferents en el moment de la legislació, atès que l'equilibri entre les diferents dimensions condiciona la possibilitat d'assolir els objectius. Aquesta conclusió apunta al fet que és possible mitigar la ineficiència de la legislació si la configuració de les diferents variables propostes es considera durant la fase d'adopció de polítiques. Els punts febles de les diverses dimensions han de ser reconeguts i corregits. Perseverança, redisseny de política, emprenedors actius i un escenari polític favorable, són aspectes crucials perquè aquest tipus de política pugui tenir major possibilitat d'arribar a ser acceptable a llarg termini.
en_US
dc.description.abstract
Las Alianzas Públicas Privadas han constituido una estrategia adoptada por los gobiernos para compartir responsabilidad, controlar costos y aumentar la eficiencia a través de la implementación de mecanismos de competencia. La educación no es una excepción, sin embargo las respuestas han sido diferenciadas entre países. Intentar comprender cómo la gestión de las escuelas sale de la esfera del estado y pasa a las manos de los privados, fue el mote de esta tesis. A partir del entendimiento de que no basta crear un contexto legislativo favorable para garantizar la aplicación de las políticas, se ha intentado identificar que otras variables influencian la posibilidad de establecimiento de este tipo de acuerdos, que fue medido por el número de escuelas gestionadas por entidades privadas, pero pagadas por el estado En este sentido, y partiendo de la Teoría de los Flujos Múltiples que destaca la interacción entre políticas, problemas, actores políticos y emprendedores, se desarrolló un algoritmo que permite determinar qué configuraciones observables durante la fase de adopción de políticas que conducen a un aumento de posibilidad de aplicación. El análisis cualitativo y cuantitativo de los casos empíricos muestra que diversos tipos de asociaciones público-privadas se han implementado bien en Inglaterra desde los años 80, tras una larga caminata de adaptación y perseverancia. En Portugal se han producido menos experiencia, todos los cuales aparecían sus raíces en el desequilibrio de la discusión entre la demanda y la oferta, en el que el sector privado se limita a reemplazar temporalmente la oferta pública, lo que lleva a una reducción de la presencia de este tipo de asociación. Las diferencias de implementación verificadas son el resultado de configuraciones distintas en el momento de la legislación, dado que el equilibrio entre las diferentes dimensiones condiciona la posibilidad de alcanzar los objetivos. Esta conclusión apunta al hecho de que es posible mitigar la ineficiencia de la legislación si la configuración de las diferentes variables propuestas se considera durante la fase de adopción de políticas. Los puntos débiles de las diversas dimensiones deben ser reconocidos y corregidos. Perseverancia, rediseño de política, emprendedores activos y un escenario político favorable, son aspectos cruciales para que este tipo de política pueda tener mayor posibilidad de llegar a ser aceptable a largo plazo.
en_US
dc.description.abstract
Public-Private Partnerships have been a strategy adopted by governments to share responsibility with the private sector, control public spending and enhance efficiency through market competition. Education has been no exception to this trend, yet it happens differently across the countries. In this thesis, the aim was to understand how various parts of the education system have been transferred to private entities. The observation that encouraging legislation is far from being enough to warrant that schools move into the hands of private providers, implied that other variables might influence the possibility of policy establishment, here measured by the growth in the number of schools that are directed by private entities while paid by the state. Based on the Multiple Streams Framework variables, which emphasises the interaction of policy, problems, politics, and entrepreneurs, an algorithm was developed to reveal the configurations that, at the legislative moment, favour the establishment of policies. Qualitative and quantitative analysis of empirical cases show that the number of schools under Public-Private Partnership agreements increased substantially in England since the 80s, following a long path of adjustment and perseverance, while in Portugal the few experiences that subsist are strongly supported on the imbalance between demand and supply, as private providers are called for temporarily replacing the state. These different outcomes are a result of distinct configurations achieved at the time of legislation, as the equilibrium among the diverse policy dimensions influences the possibility of policy goal achievement. This conclusion points to the fact that legislation inefficiency can be mitigated if the required configuration is carefully assessed at the time of policy adoption, and the identification of weak points is recognised and corrected. Stakeholders perseverance, policy re-designing, active entrepreneurs and a favourable political scenario are crucial aspects for increasing the possibility of long-term policy acceptability.
en_US
dc.format.extent
345 p.
en_US
dc.format.mimetype
application/pdf
dc.language.iso
eng
en_US
dc.publisher
Universitat Autònoma de Barcelona
dc.rights.license
L'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.source
TDX (Tesis Doctorals en Xarxa)
dc.subject
Polítiques públiques educació
en_US
dc.subject
Políticas públicas eudcación
en_US
dc.subject
Education public policy
en_US
dc.subject
Associacions publico privades
en_US
dc.subject
Asociaciones publico privadas
en_US
dc.subject
Public private patherships
en_US
dc.subject
Model de fluxos múltiples
en_US
dc.subject
Modelo de flujos múltiples
en_US
dc.subject
Multiple streams framework
en_US
dc.subject.other
Ciències Socials
en_US
dc.title
On the edge of the knife: The establishment of public-private partnerships in education. England and Portugal (1980-2015)
en_US
dc.type
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
dc.type
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.subject.udc
316
en_US
dc.contributor.authoremail
icfvs@iscte.iul.pt
en_US
dc.contributor.director
Verger, Antoni
dc.contributor.director
Chaves Carreiras, Maria Helena
dc.embargo.terms
cap
en_US
dc.rights.accessLevel
info:eu-repo/semantics/openAccess


Documents

icfves1de1.pdf

5.921Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)