Aplicació de metodologies quimiomètriques a l'estudi de l'efecte del solvent sobre els aspectes termodinàmics i estructurals dels equilibris àcid-base dels polinucleòtids

 

Files in this item

This item appears in the following Collections