Síntesi i cinètica de formació de complexos pentaamminats de metalls de transició trivalents amb oxoanions de fòsfor

 

Files in this item

This item appears in the following Collections