Violencia hacia la mujer en el ámbito familiar y/o de pareja un enfoque desde la ley civil 24.417 de protección de violencia familiar

dc.contributor
Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Dret Públic i de Ciències Historicojurídiques
dc.contributor.author
Sancho Sancho, M. Cristina
dc.date.accessioned
2019-10-24T08:55:41Z
dc.date.available
2019-10-24T08:55:41Z
dc.date.issued
2019-07-03
dc.identifier.isbn
9788449088018
en_US
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10803/667734
dc.description.abstract
Aquesta recerca te per objecte de coneixement el tractament jurídic de la violència familiar a la Ciutat Autònoma de Buenos Aires, i, en particular la aplicació de la Llei Civil 24.417 de Protecció contra la Violència Familiar, i el seu decret 235/96. Aquesta normativa ens constitueix com un mecanisme no punitiu de natura social que pretén: 1) Com a finalitat general , excloure el risc que pesa sobre la víctima, o quant menys, limitar els comportaments violents cap a la dona amb l’àmbit de la família i/o de parella, mitjançant l’ adopció de les mides cautelars adequades de caràcter imminent davant la existència de periculum in damni ( perjudici irreparable), es a dir, protegir de manera eficient a les víctimes de aquest terrible flagel, 2) Com finalitat especifica, rehabilitar a la víctima i al victimari mitjançant tractaments psicoterapèutics. Per a realitzar la citada investigació, es va desenvolupar un treball de camp de tipus etnogràfic, amb permanència amb el jutjat civil Nº 25 de la Ciutat Autònoma de Buenos Aires durant 4 mesos . A més d’ observació participant, es van realitzar 14 entrevistes amb profunditat a operadors jurídics i socials de l’equip que atén a víctimes i victimaris en aquests jutjats, i es van revisar 150 expedients sobre els diferents casos que van passar pel jutjat durant aquest temps. A partir de la informació, concloem que la Llei 24.417 com a norma d'ordre públic i interès social està expressament objectivada: prevenció, detecció primerenca, atenció i eradicació de la violència familiar a través de programes especialitzats públics i/o privats en entitats especialitzades.
en_US
dc.description.abstract
Esta investigación tiene por objeto de conocimiento el tratamiento jurídico de la violencia familiar en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y, en particular la aplicación de la Ley Civil 24.417 de Protección contra la Violencia Familiar, y su decreto 235/96. Esta normativa se constituye como un mecanismo no punitivo de naturaleza social que pretende: 1) Como finalidad general, excluir el riesgo que pesa sobre la víctima, o cuando memos, limitar los comportamientos violentos hacia la mujer en el ámbito de la familia y/o pareja, mediante la adopción de las medidas cautelares adecuadas de carácter inminente ante la existencia de periculum in damni (perjuicio irreparable), es decir, proteger de modo eficaz a las víctimas de este terrible flagelo, 2) Como finalidad específica, rehabilitar a la víctima y al victimario a través de tratamientos educativos y/o psicoterapéuticos. Para realizar la citada investigación, se desarrollo un trabajo de campo de tipo etnográfico, con permanencia en el Juzgado Civil Nº 25 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante 4 meses. Además de observación participante, se realizaron 14 entrevistas en profundidad a operadores jurídicos y sociales del equipo que atiende a víctimas y victimarios en estos juzgados, y se revisaron 150 expedientes sobre los diferentes casos que pasaron por el juzgado durante ese tiempo. A partir de la información, concluimos que la Ley 24.417 como norma de orden público e interés social está expresamente objetivada: prevención, detección temprana, atención y erradicación de la violencia familiar a través de programas especializados públicos y/o privados en entidades especializadas.
en_US
dc.description.abstract
This investigation has as a learning objective the legal treatment of familiar violence in the Autonomous City of Buenos Aires, and in particular, the application of the Civil Law 24.417 of the protection against Familiar Violence and its decree. This normative constitutes as a clearly non-punitive mechanism or social nature which aims to: 1) as a general purpose, exclude the risk that lays on the victim, or at least, limit the violent behaviours towards women, in a familiar and/or couple environment, through the adoption of the adequate and immediate precautionary measures in face of the existence of periculum in damni (irreparable damage), this is to say, protect in an effective way the victims of this terrible scourge, and 2) as a specific objective, rehabilitate the victim and the victimizer through psychotherapeutic treatments. In order to accomplish the mentioned investigation, an ethnographic field work was developed, with a 4 month permanency in the Civil Court Nº 25 of the Autonomous City of Buenos Aires. Apart from participant observation, legal and social operators that attend victims in this court were interviewed in 14 different interviews and 150 records about the different cases that were judged in this court during this time.
en_US
dc.format.extent
408 p.
en_US
dc.format.mimetype
application/pdf
dc.language.iso
spa
en_US
dc.publisher
Universitat Autònoma de Barcelona
dc.rights.license
ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
dc.source
TDX (Tesis Doctorals en Xarxa)
dc.subject
Violencia dona
en_US
dc.subject
Violencia hacia la mujer
en_US
dc.subject
Violence against women
en_US
dc.subject
Familiar
en_US
dc.subject
Llei civil 24.417
en_US
dc.subject
Ley 24.417
en_US
dc.subject
The civil law 24.417
en_US
dc.subject.other
Ciències Socials
en_US
dc.title
Violencia hacia la mujer en el ámbito familiar y/o de pareja un enfoque desde la ley civil 24.417 de protección de violencia familiar
en_US
dc.type
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
dc.type
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.subject.udc
34
en_US
dc.contributor.authoremail
crissanchosancho@hotmail.com
en_US
dc.contributor.director
Iglesias Lucía, Montserrat
dc.embargo.terms
cap
en_US
dc.rights.accessLevel
info:eu-repo/semantics/openAccess


Documents

mcss1de1.pdf

6.876Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)