Departament d'Enginyeria

La Universitat Ramon Llull (URL), amb seu a Barcelona, és una universitat privada sense ànim de lucre d’inspiració humanista i cristiana, que promou un servei públic. El seu principal objectiu és proporcionar una formació de qualitat, centrada en la persona i que doni respostes a les necessitats de la societat. La URL, d’organització federal, està integrada per onze institucions d’ensenyament superior i recerca de gran tradició i prestigi a Catalunya (IQS, Blanquerna, La Salle, Esade, Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés, Observatori de l’Ebre, Institut Borja de Bioètica, Institut de Salut Mental Vidal i Barraquer i Escola Superior de Disseny ESDi, centre adscrit) és una de les universitats més innovadores de Catalunya i de l'Estat espanyol que promou la formació intel·lectual i el creixement personal. Amb una metodologia pròpia integrada en l’Espai Europeu d’Educació Superior que promou una formació integral dels estudiants mitjançant grups de treball reduïts, l’estreta relació amb el professorat i el domini de les noves tecnologies, la URL ofereix una docència de qualitat, recolzada amb una recerca d’alt nivell, una projecció i orientació internacional, i el foment de l’esperit innovador i emprenedor.


Si sou doctor o doctora de la Universitat Ramon Llull i voleu publicar la vostra tesi a TDX, contacteu amb tdx@url.cat. Per a més informació consulteu les preguntes més freqüents.

Recent Submissions

Calorimeter Reconstruction Innovations for the LHCb Experiment 

Valls Canudas, Núria (Date of defense: 2023-11-06)

Aquesta tesi se centra en contribucions de software per l'experiment LHCb al CERN, específicament pel sistema de calorímetres en el context de l'anomenat Upgrade I. Les contribucions principals se centren en l'estudi ...

Semi-analytical and numerical characterization of acoustic black holes in duct terminations 

Ghilardi, Davide (Date of defense: 2023-10-06)

En els últims anys, s’ha estudiat l’efecte dels forats negres acústics (ABHs) per tal de controlar el soroll en conductes, tot i que originàriament es van desenvolupar per la propagació d’ones estructurals en bigues i ...

Design material as a shared language: exploring human-Al co-creation to augment creativity 

Serra Segarra, Gerard (Date of defense: 2023-07-27)

Els avenc¸os recents en intel·lige`ncia artificial (IA) han despertat un creixent intere`s en com l’IA pot augmentar la creativitat humana. Aquestes noves eines, potenciades per l’IA, cada cop me´s passen de tenir un rol ...

Recommender sytem based on NLP: a support tool for the publishing sector 

Martín Sujo, Jessie Caridad (Date of defense: 2023-07-26)

En els darrers anys, la indústria editorial espanyola s'ha anat acostant cada cop més a la transformació digital, però encara queden molts reptes per superar, especialment en les recomanacions al client final (lectors). ...

Physical uplink layer for NVIS remote sensor networks in hostile channels 

González Fontán, Tomás (Date of defense: 2023-05-25)

L'objectiu d'aquesta tesi és estudiar i millorar la capa física d'un sistema NVIS, amb la finalitat d'utilitzar aquesta tecnologia dins d'un ecosistema de sensors remots sobre canals hostils. La tesi s'ha desenvolupat en ...

On the Relationship between People, Objects, & Interactive Technologies: Transforming Digital & Physical experiences through the process of Realizing Empathy 

Garcia Corretjer, Maria A (Date of defense: 2022-07-12)

La manera com les persones es relacionen amb el seu entorn, ja sigui físic o digital, és cada cop més complexa i fugaç, fent que la relació de l'usuari amb els seus objectes i eines digitals, de vegades, sigui extrema i ...

Caracterització de l'impacte dels esdeveniments acústics en els nivells equivalents sonors i en la percepció dels ciutadans per a la confecció de mapes dinàmics de soroll 

Orga Vidal, Ferran (Date of defense: 2022-05-25)

La contaminació acústica ha esdevingut un greu problema de salut pública, provocant diversos tipus de malalties i trastorns en les persones. Segons l'Organització Mundial de la Salut, cada any es perden a l'Europa occidental, ...

Real-time acoustic event classification in urban environments using low-cost devices 

Vidaña Vila, Ester (Date of defense: 2022-04-06)

En la societat moderna i en constant evolució, la presència de soroll s'ha convertit en un perill diari per a una quantitat preocupant de la població. Estar sobreexposats a alts nivells de soroll pot interferir en activitats ...

Quantum Algorithms for Solving Hard Constrained Optimization Problems 

Atchadé Adelomou, Parfait (Date of defense: 2022-01-24)

En aquesta investigació, s'han examinat tècniques d'optimització per resoldre problemes de restriccions i s'ha fet un estudi de l'era quàntica i de les empreses líders del mercat, com ara IBM, D-Wave, Google, Xanadu, ...

La voz del alumnado en el (re)diseño de asignaturas para incentivar su engagement mediante un enfoque cualitativo 

Petchamé Sabartés, Josep (Date of defense: 2021-11-03)

Aquesta investigació s’orienta al objectiu de presentar una proposta orientada a potenciar l'engagement de l'alumnat mitjançant el (re)disseny de programes d'assignatures a partir de la pràctica de tot un seguit d'activitats ...

Transport Layer solution for bulk data transfers over Heterogeneous Long Fat Networks in Next Generation Networks 

Briones Delgado, Alan (Date of defense: 2021-09-03)

Aquesta tesi per compendi centra les seves contribucions en l'aprenentatge i innovació de les Xarxes de Nova Generació. És per això que es proposen diferents contribucions en diferents àmbits (Smart Cities, Smart Grids, ...

Estudio, diseño e implementación de la capa física para comunicaciones remotas utilizando tecnología NVIS 

Porté Jimenez, Joaquim (Date of defense: 2021-06-30)

En els últims anys, les xarxes de comunicacions IoT han millorat significativament, tant respecte a la cobertura com a l'eficiència i el rendiment. Encara que aquestes millores són molt rellevants, no cobreixen la totalitat ...

Adding expressiveness to unit selection speech synthesis and to numerical voice production 

Freixes Guerreiro, Marc (Date of defense: 2021-06-18)

La parla és una de les formes de comunicació més naturals i directes entre éssers humans, ja que codifica un missatge i també claus paralingüístiques sobre l’estat emocional del locutor, el to o la seva intenció, esdevenint ...

Vibroacoustic modeling of acoustic blackhole applications in flat, curved andcomplex mechanical structures 

Deng, Jie (Date of defense: 2020-09-15)

Els forats negres acústics en mecànica (coneguts per les sigles ABHs, de l’anglès Acoustic Black Holes) solen estar formats per osques en bigues i plaques, el gruix de les quals decau segons una llei potencial. L’efecte ...

New Challenges on Web Architectures for the Homogenization of the Heterogeneity of Smart Objects in the Internet of Things 

Caballero Codina, Víctor (Date of defense: 2020-06-10)

Aquesta tesi tracta de dues de les noves tecnologies relacionades amb la Internet of Things (IoT) i la seva integració amb el camp de les Smart Grids (SGs); aquestes tecnologies son la Web of Things (WoT) i la Social ...

Sistemas gamificados mejorados a través de técnicas de experiencia de usuario 

Labrador Ruiz de la Hermosa, Emiliano Justo (Date of defense: 2020-01-10)

L'ús de ludificació és cada vegada més comú en àmbits com educació, recursos humans o salut. Al ser una disciplina relativament nova, no es compta amb els suficients estudis perquè s'hagi trobat un patró d'èxit en el seu ...

Metodología I’M IN. Metodología de experiencia de usuario basada en el paradigma de la gamificación para la mejora de la experiencia subjetiva 

Villegas Portero, Eva (Date of defense: 2020-01-09)

L'evolució de les metodologies d'experiència d'usuari està orientada a la importància de tenir en compte el comportament emocional de l'usuari durant la sessió de test, fent les avaluacions dinàmiques i participatives. ...