La Universitat Ramon Llull (URL), amb seu a Barcelona, és una universitat privada sense ànim de lucre d’inspiració humanista i cristiana, que promou un servei públic. El seu principal objectiu és proporcionar una formació de qualitat, centrada en la persona i que doni respostes a les necessitats de la societat. La URL, d’organització federal, està integrada per onze institucions d’ensenyament superior i recerca de gran tradició i prestigi a Catalunya (IQS, Blanquerna, La Salle, Esade, Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés, Observatori de l’Ebre, Institut Borja de Bioètica, Institut de Salut Mental Vidal i Barraquer i Escola Superior de Disseny ESDi, centre adscrit) és una de les universitats més innovadores de Catalunya i de l'Estat espanyol que promou la formació intel·lectual i el creixement personal. Amb una metodologia pròpia integrada en l’Espai Europeu d’Educació Superior que promou una formació integral dels estudiants mitjançant grups de treball reduïts, l’estreta relació amb el professorat i el domini de les noves tecnologies, la URL ofereix una docència de qualitat, recolzada amb una recerca d’alt nivell, una projecció i orientació internacional, i el foment de l’esperit innovador i emprenedor.


Si sou doctor o doctora de la Universitat Ramon Llull i voleu publicar la vostra tesi a TDX, contacteu amb tdx@url.cat. Per a més informació consulteu les preguntes més freqüents.

Departments

Càtedra d'Ètica i Pensament Cristià [1]

Departament d'Arquitectura [26]

Departament d'Economia i Finances [12]

Departament d'Economia, Ciències Socials i Mètodes [27]

Departament d'Economia, Finances i Comptabilitat [4]

Departament d'Economia, Finances, Comptabilitat i Ciències Socials [7]

Departament d'Educació [10]

Departament d'Educació Social i Treball Social [7]

Departament d'Electrònica [14]

Departament d'Empresa i Tecnologia [20]

Departament d'Enginyeria [19]

Departament d'Enginyeria Industrial [20]

Departament d'Enginyeria Química [7]

Departament d'Enginyeria Química i Ciència de Materials [19]

Departament d'Estadística Aplicada [3]

Departament d'Humanitats i Ciències Socials [15]

Departament d'Infermeria i Fisioteràpia [0]

Departament d'Informàtica [13]

Departament d'Operacions, Innovació i Data Sciences [3]

Departament de Bioenginyeria [64]

Departament de Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport [53]

Departament de Ciències de l'Educació [33]

Departament de Ciències de l’Activitat Física i l’Esport i Gestió Esportiva [4]

Departament de Ciències Socials [1]

Departament de Comunicacions i Teoria del Senyal [29]

Departament de Comunicació [50]

Departament de Comunicació i Relacions Internacionals [62]

Departament de Comunicació Social [6]

Departament de Direcció de Màrqueting, Direcció d'Operacions i Innovació, i Direcció de Sistemes d'Informació [12]

Departament de Direcció de Persones i Organització [8]

Departament de Direcció General i Estratègia [13]

Departament de Direcció General i Estratègia i de Direcció de Persones i Organització [15]

Departament de Dret [6]

Departament de Dret privat [11]

Departament de Dret Públic [2]

Departament de Filosofia i Humanitats [3]

Departament de Filosofia Pràctica [4]

Departament de Filosofia Pràctica i Humanitats [16]

Departament de Filosofia Teorètica i d'Història de la Filosofia i de la Ciència [7]

Departament de Geofísica [10]

Departament de Gestió Empresarial [19]

Departament de Màrqueting [3]

Departament de Màrqueting, Operacions i Finances [26]

Departament de Mètodes Quantitatius [4]

Departament de Nutrició Humana i Dietètica i Farmàcia [0]

Departament de Pedagogia [16]

Departament de Política d'Empresa, Direcció de Recursos Humans i Sistemes d'Informació [40]

Departament de Psicologia [190]

Departament de Psicologia i Logopèdia [1]

Departament de Química Analítica [6]

Departament de Química Analítica i Aplicada [15]

Departament de Química Orgànica [16]

Departament de Química Orgànica i Bioquímica [9]

Departament de Química Orgànica i Farmacèutica [11]

Departament de Societat, Política i Sostenibilitat [9]

Departament de Tecnologies Audiovisuals [4]

Observatori de l'Ebre [1]

Recent Submissions

Neuromarketing en la empresa española. Factores incentivadores y desincentivadores (2015-2023) 

Navarro Muñoz, Pilar (Date of defense: 2023-12-18)

Aquesta tesi doctoral pretén descobrir els factors incentivadors i desincentivadors de la utilització del neuromàrqueting, com a disciplina habitual de recerca de mercats a l'empresa espanyola en el període 2015-2023. La ...

Three essays on the lived experience of prospective transgender employees 

Durán Pinochet, Ignacio Javier (Date of defense: 2023-12-15)

Durant els darrers 15 anys, la investigació d'estudis organitzacionals ha començat a enfocar-se cada cop més en les experiències viscudes pels empleats transgènere. La literatura s'ha centrat en qüestions com la transició ...

Cuantificación de los niveles de actividad física y calidad de sueño en escolares de Euskadi: efectos en base a la titularidad del centro, índice de privación socioeconómica y la práctica de actividad física deportiva 

Larrinaga Undabarrena, Arkaitz (Date of defense: 2024-02-02)

La inactivitat física i el sedentarisme són problemes cada vegada més comuns en la població general, que poden provocar sobrepès, obesitat, diabetis, malalties cardiovasculars i disminució de la capacitat motora i cognitiva ...

Large scale analysis of communication cues in negotiation 

Di Stasi, Matteo (Date of defense: 2024-01-29)

Què fa que algunes persones siguin millors negociadors que altres? En aquesta tesi, faig servir programari de reconeixement d'expressió facial, processament de llenguatge natural i eines estadístiques recents (com la tècnica ...

Modelo basado en la acción tutorial y el perfil de entrada del estudiante de grado para la identificación de variables que afectan al riesgo de abandono temprano 

Llauró Moliner, Alba (Date of defense: 2024-01-29)

L'abandó primerenc de l'estudiant en l'àmbit del primer curs de grau universitari constitueix un tema d'estudi, recerca i prevenció que involucra tant a les universitats com a les entitats públiques, privades, famílies i ...

Influència de la trajectòria d'aprenentatge dels estudiants en el seu èxit acadèmic en entorns d'aprenentatge autodirigit en línia 

Alsina Claret, Maria (Date of defense: 2024-01-26)

En els entorns d’aprenentatge autodirigits en línia és important veure com influeixen les diferents trajectòries d’aprenentatge dels estudiants en el seu èxit acadèmic. Entendre aquesta influència és clau per la millora ...

Servucción Integrada Adaptativa: una herramienta para el diseño de servicios en centros deportivos 

Sánchez Martín, Jorge (Date of defense: 2024-01-29)

Un dels moments d'incertesa dels gerents i directors d'empreses de servei és la presa de decisions relacionades amb el disseny dels serveis, amb el procés de creació o prestació dels serveis, o amb la configuració de ...

Social Innovation and the Adopter's Cognitive Propensity: A Process Perspective of the Adoption of Plant-Based Diets 

Canseco López, Fàtima (Date of defense: 2023-11-08)

Malgrat existeix un gran interès a l’escena mundial per promoure les dietes basades en plantes (DBP) per tal d’assolir alguns dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), els resultats de la seva adopció són ...

Autoconcepto, identidad y ajuste psicosocial en adolescentes adoptados internacionalmente: Factores sociales y familiares de influencia 

Lorente de Sanz, Judith (Date of defense: 2024-01-10)

L'adolescència implica un procés de definició del Jo basat en el desenvolupament de l'autoconcepte i la identitat. No obstant això, aquest procés pot ser més complex per als adolescents adoptats internacionalment, perquè ...

Contributions to the Development of Cured-in-Place Pipe Composite Liners for Pressure Water Pipes Rehabilitation 

Gras Travesset, Ferran (Date of defense: 2024-01-12)

En les darreres dècades, l'envelliment de les canonades s'ha convertit en una realitat en la majoria dels països desenvolupats principalment degut a les insuficients taxes de renovació. El deteriorament generalitzat de les ...

Extremism and Hate Speech in Arabic-Speaking Media 

Kazkaz, Lana (Date of defense: 2023-12-20)

Pot ser cap altre regió del món ha sigut testimoni de tantes transformacions en tant poc període de temps com l’Orient Mig i el nord d’Àfrica. Avui dia, aquesta regió és un cau de conflictes, de fet, mentre s'imprimia la ...

The Communication Strategies of the Cultural Organisation Onassis Stegi and their Impact on Audiences’ Perceptions and Behaviour 

Bousiouta, Chrysoula (Date of defense: 2023-12-13)

Aquesta recerca d'estudi de cas investiga les estratègies de comunicació d'un espai cultural a Grècia, Onassis Stegi, i el seu impacte en la participació de l'audiència. La recerca es basa en un marc teòric que aborda el ...

Efectos de la aplicación de un programa de judo adaptado en el ámbito motor y en el ámbito psicosocial en niños y niñas con Trastorno del Espectro del Autismo 

García Núñez, Vanessa (Date of defense: 2023-12-15)

La present tesi doctoral consta de quatre estudis diferenciats, els quals tenen com a objectiu comprovar els efectes de l'aplicació d'un programa de judo adaptat en nens i nenes amb trastorn de l'espectre de l'autisme ...

Diseño y validación exploratoria de un modelo de evaluación de desarrollo comunitario a partir de la Teoría de Posicionamiento Social de Pierre Bourdieu 

González Saavedra, César Francisco (Date of defense: 2023-12-13)

L´objectiu d´aquesta investigació és pilotar un model d´avaluació del desenvolupament comunitari a partir de la Teoria de Posicionament Social de Pierre Bourdieu (2018). Aquesta proposta sosté que les condicions de benestar ...

Leveraging learning-based computer vision for vibration informed structural diagnosis 

Lado Roigé, Ricard (Date of defense: 2023-12-19)

Els nous sistemes de monitoratge basats en la visió presenten una proposta de valor convincent dins de l'àmbit de les aplicacions de monitoratge de la salut estructural (SHM). Serveixen com una alternativa no intrusiva als ...

Acute effects of jaw clenching while wearing customized, bite-aligning mouthguards on neuromuscular and physiological athletic performance 

Miró Alba, Adrià (Date of defense: 2023-12-18)

Durant anys, un dels majors desafiaments per als professionals de l'esport ha estat identificar estratègies per optimitzar el rendiment dels seus esportistes. No obstant, no és senzill implementar estratègies efectives que ...

Understanding Sustainable Transformation: Business Model Adaptation in the Cultural and Creative Industries 

Peñarroya Farell, Montserrat (Date of defense: 2023-12-15)

Aquesta tesi investiga la intersecció de l'adaptació dels models de negoci i la sostenibilitat en el context de les indústries culturals. L'estudi es compon de tres parts principals. En primer lloc, s'examinen les diverses ...

Nanostructured ceramic coatings deposited by High-Power Impulse Magnetron Sputtering in an industrial scale reactor 

Sala Bascompte, Neus (Date of defense: 2023-12-15)

La necessitat de millorar els processos de fabricació industrials per aconseguir una productivitat més elevada, l’obtenció de productes finals superiors i una major eficiència de costos, fa que el desenvolupament de nous ...

Development of new strategies to generate conditionally-active proteins for precision therapies 

Lucchi, Roberta (Date of defense: 202-12-13)

L'ús de proteïnes com a anticossos i de les citocines com a teràpia ha anat augmentant de manera constant en les últimes tres dècades. Malgrat l'èxit de les bioteràpies en el tractament de diverses malalties, aquests sovint ...

Predicció i avaluació de propietats ADME de pirido[2,3-d]pirimidines com a inhibidors de tirosina cinasa pel tractament del càncer de pàncrees 

Dulsat Mas, Júlia (Date of defense: 2023-12-15)

Sota el nom del càncer silenciós, el càncer de pàncrees és un dels més agressius que es coneixen, tot i presentar una incidència molt baixa en el global de casos diagnosticats (3%). La naturalesa asimptomàtica en les etapes ...

More