Vivir en el campo: una etnografía acerca de las miradas, pensamientos y sentimientos sobre su lugar de vida de un grupo de niños y niñas del partido de trenque lauquen, provincia de Buenos Aires, Argentina

Author

Gutierrez, Alejandra

Director

Roca i Girona, Jordi

Date of defense

2019-09-06

Pages

388 p.Department/Institute

Universitat Rovira i Virgili. Departament d'Antropologia, Filosofia i Treball Social

Abstract

Viure al camp: una etnografia sobre les mirades, pensaments i sentiments sobre el seu lloc de vida d'un grup de nens i nenes del Partido de Trenque Lauquen, Provincia de Buenos Aires, Argentina» Aquesta etnografia busca comprendre les relacions materials i simbòliques d'un grup de nens i nenes que viuen en el camp del Partido de Trenque Lauquen, Provincia de Buenos Aires, Argentina, amb éssers humans, animals, plantes i objectes inanimats. S'utilitzen els conceptes teòrics de paisatge quotidià i la perspectiva de l'habitar de Tim Ingold, de lloc de Marc Augé, habitus de Bourdieu, de percepció de Pacheco Unguetti així com de Fockert i la fotografia com a tècnica analítica i metodològica a través de dos tallers de fotografia participatius a l'escola San Eduardo utilitzant fotoelicitació. Les entrevistes individuals i l'anàlisi de la connotació en el primer taller mostren als animals com la seva principal relació, especialment els seus gossos i també els cavalls.


Esta etnografía busca comprender las relaciones materiales y simbólicas de un grupo de niños y niñas que viven en el campo del Partido de Trenque Lauquen, provincia de Buenos Aires, Argentina, con seres humanos, animales, plantas y objetos inanimados. Se utilizan los concepto teóricos de paisaje cotidiano y la perspectiva del habitar de Tim Ingold, de lugar de Marc Auge, habitus de Bourdieu,y de percepción de Pacheco Unguetti y de Fockert y la fotografía como técnica analítica y metodológica a través de dos talleres de fotografía participativos en la escuela San Eduardo utilizando fotoelicitación. Las entrevistas individuales y el análisis de la connotación en el primer taller muestran a los animales como su principal relación, en especial sus perros y también los caballos. Las entrevistas grupales y un análisis connotativo de carácter cualitativo en el segundo taller muestran que sus espacios de exploración exteriores están restringidos a los alrededores de sus casas y sus relaciones más importantes son las familiares y con los animales a los que conocen en todos los ciclos de sus vidas, mostrando preferencia por los perros seguida por caballos.


To live in a farm: an ethnography about the looks, thoughts and feelings about their place of life of a group of children in Trenque Lauquen, Buenos Aires province, Argentina» This ethnography seeks to understand the material and symbolic relationships of a group of children living in farms in Trenque Lauquen, province of Buenos Aires, Argentina, with humans, animals, plants and inanimate objects. The theoretical concept of everyday landscapes and the dwelling perspective of Tim Ingold, the concept of Marc Auge place, habitus of Bourdieu, and perception of Pacheco Unguetti and Fockert structure this research. Besides, photography is used as an analytical and methodological tool through two workshops of participatory photography at the San Eduardo school using photo elicitation. The individual interviews and the analysis of connotation in the first workshop show that animals are their main relationship, especially their dogs and also horses.

Keywords

Viure al camp - infància; Foto elicitació; Etnografia col·laborativa; Vivir en el campo - infancia; Fotoelicitacion; Etnografia colaborativa; To live in the farm - chilhoo; Photoelicitation; Collaborative ethnograhy

Subjects

316 - Sociology; 39 - Cultural anthropology. Ethnography. Customs. Manners. Traditions. Way of life; 572 - Physical anthropology; 77 - Photography and similar processes

Knowledge Area

Arts i humanitats

Documents

TESI.pdf

21.25Mb

 

Rights

ADVERTIMENT. Tots els drets reservats. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.

This item appears in the following Collection(s)