Evaluación para la mejora: efectos desde la óptica de los directores 

    Díaz Galeas, Luz María (Date of defense: 2021-02-04)

    L'avaluació dels centres educatius ha estat una estratègia implementada com a eina per a la millora. No obstant això, escassos estudis han abordat els processos i eventuals assoliments experimentats per les escoles en la ...