El aprendizaje en el puesto de trabajo. Su concreción en el Departamento de Justicia y en los Servicios Sociales de Cataluña 

  Murillo Pedrosa, Lourdes (Date of defense: 2023-07-27)

  T’has parat a pensar com aprens tot el que saps per a desenvolupar les funcions que requereix el teu lloc de treball? Consideres que des de la teva organització s’ofereixen les suficients oportunitats per a facilitar ...

  Caracterización del conocimiento estadístico de un grupo de estudiantes al inicio de su formación como docentes de educación primaria 

  Manríquez Ubilla, Francisca (Date of defense: 2022-10-14)

  Aquesta tesi té per objectiu caracteritzar el coneixement estadístic d'un grup d'estudiants a l'inici de la seva formació com a mestres de primària. Les recerques existents al voltant del coneixement estadístic dels futurs ...

  La docencia compartida. Una herramienta para facilitar el progreso en los procesos de enseñanza-aprendizaje 

  Triana Teherán, Edwin José (Date of defense: 2022-11-11)

  La present Tesi Doctoral té el propòsit de donar a conèixer la docència compartida com una metodologia que facilita el progrés en els processos d’ensenyament-aprenentatge. El professorat necessita formar-se de manera ...

  Educación para la paz en el contexto del conflicto armado colombiano. Concepción de los docentes en la ciudad de Bogotá. 

  Aponte Grisales, Claudia Yaneth (Date of defense: 2022-05-19)

  El conflicte armat comprèn una sèrie de fets que han marcat la història colombiana. Durant diverses dècades, el país ha experimentat un context social caracteritzat per la violència dels diferents grups armats i el govern, ...

  El rol directivo para la promoción del aprendizaje informal del profesorado en los centros educativos 

  López Crespo, Saida (Date of defense: 2020-10-08)

  L’aprenentatge que el professorat construeix informalment en el seu lloc de treball ha de ser considerat como una forma més d’aprenentatge professional. Reconèixer el valor d’aquest aprenentatge per a la millora professional ...

  Estrategias de gestión pedagógica universitaria en las carreras de Administración de Negocios y afines a su nomenclatura de la Región Huetar Caribe Atlántica de Costa Rica 

  Barquero D’Avanzo, Ana Milena (Date of defense: 2020-12-18)

  La tesi doctoral denominada: “Estratègies de gestió pedagògica universitària en les carreres d’Administració de Negocis i afins a la seva nomenclatura de la Regió Huetar Carib Atlàntica de Costa Rica”, neix a partir del ...

  Estrategias para la educación intercultural en la escuela a través de los recursos educativos de las industrias culturales 

  Bedoya Ospina, Rosa Yamile (Date of defense: 2021-09-28)

  L'estudi actual té com a objectiu específic identificar en equipaments i organitzacions culturals, elements que puguin integrar-se en l'organització escolar per generar processos d'aprenentatge que permetin aportar a ...

  Experiències de qualitat estètica: una aproximació multimodal a la lectoescriptura 

  Pons i Bartrolí, Bàrbara (Date of defense: 2021-07-26)

  L’aprenentatge multimodal de la lectoescriptura és un tema cabdal per a la societat actual. L’aportació, que, entre d’altres, ofereixen les il·lustracions o els dibuixos dels mateixos infants, són una font de riquesa per ...

  Formación para el liderazgo escolar: Impacto del Plan de formación de directoras y directores en Chile 

  Parra Robledo, Richar (Date of defense: 2020-06-17)

  La present tesi doctoral va tenir com a objectiu avaluar l’impacte del pla de formació de directors i directores en la millora institucional dels centres escolars de Xile. L’estudi va sorgir de la necessitat de generar ...

  La dirección escolar y la ética organizacional en los centros de educación infantil y primaria de Catalunya. Análisis de facilitadores y barreras 

  Colorado Ramírez, Sara (Date of defense: 2020-10-26)

  La tesi treballa el desenvolupament ètic organitzacional en els centres d'educació infantil i primària de Catalunya. Es planteja la concreció i validació d'un model i instrument de desenvolupament ètic organitzacional per ...

  La gestión de la investigación en universidades colombianas 

  Chalela Naffah, Salim (Date of defense: 2020-11-18)

  La gestió de la investigació a les universitats ha estat un tema poc estudiat en el context colombià. És per aquest motiu que no existeixen evidències suficients que permetin analitzar les característiques dels seus factors ...

  La influencia del liderazgo del director en la construcción de una cultura organizativa orientada a la innovación de las escuelas 

  Riveras León, Juan Carlos (Date of defense: 2021-02-04)

  La present tesi doctoral és analitzar la influència de l’lideratge de el director en la generació d’una cultura escolar favorable a la innovació. Entès el concepte d ‘ “innovació escolar” com la introducció de canvis que ...

  Percepciones del impacto y la eficacia de la acción tutorial en cuatro universidades públicas chilenas 

  Huircalaf Díez, Juan Carlos (Date of defense: 2022-07-12)

  Aquesta investigació té la seva gènesi en l’observació i la participació de l’investigador en els àmbits personals, acadèmics i professionals dels estudiants a la seva universitat d’origen, la Universitat de Tarapacá, així ...