Competencias Digitales Docentes y metodologías activas en la Educación Superior: El caso de la Universidad Central del Ecuador 

  Noroña Vaca, Gloria Patricia (Date of defense: 2021-04-29)

  Competències Digitals Docents i metodologies actives en l'Educació Superior: El cas de la Universitat Central de l'Equador La universitat de l'tercer mil·lenni s'ha de caracteritzar per la investigació i projecció social; ...

  Factores explicativos de la deserción académica en la educación superior técnico profesional 

  Sotomayor Soloaga, Pedro (Date of defense: 2021-05-05)

  L’Educació Tècnica Professional és considerada actualment prioritària i un dels grans reptes per a l’educació xilena, ja que es concep com una àrea estratègica per al desenvolupament de país. El gran creixement que ha ...

  La toma de decisiones como competencia enfermera para cuidar a pacientes crónicos con necesidades complejas 

  Prat Martínez, Mercè (Date of defense: 2021-10-01)

  Les infermeres necessiten adaptar-se a un context professional dinàmic i tenir habilitats per prendre decisions. Aquestes habilitats són difícils d'adquirir sobretot, quan es cuida a pacients amb malalties cròniques. Entre ...