La tecnología en el aula de música de los grados de maestro: contenidos, usos y perfil del profesorado

Author

Calderón Garrido, Diego

Director

Carrera, Xavier

Gustems Carnicer, Josep

Date of defense

2020-04-22

Pages

245 p.Department/Institute

Universitat de Lleida. Departament de Pedagogia i Psicologia

Abstract

L'objectiu que s'ha perseguit en aquesta investigació ha sigut analitzar la presència de les TIC a les assignatures de música en els diversos estudis dels graus de mestre de les universitats espanyoles. Per això s'ha realitzat una anàlisi dels plans docents de les assignatures relacionades amb la música dels diversos graus de mestre de totes les universitats espanyoles, així com d'un qüestionari aplicat a una mostra representativa de professors de música dels diversos graus de mestre de totes les universitats del estat. La conclusió final d'aquesta investigació és que ni les assignatures relacionades amb la música, ni els docents que les imparteixen, semblen estar conscienciats de la necessitat de la inclusió de les TIC i els beneficis que aquestes comporten d'acord amb la realitat que es trobaran a les seves aules els futurs mestres de didàctica de l'expressió musical.


El objetivo que se ha perseguido en esta investigación ha sido analizar la presencia de las TIC en las asignaturas de música en los diversos estudios de los grados de maestro de las universidades españolas. Para ello se ha realizado un análisis de los planes docentes de las asignaturas relacionadas con la música de los diversos grados de maestro de todas las universidades españolas, así como de un cuestionario aplicado a una muestra representativa de profesores de música de los diversos grados de maestro de todas las universidades del estado. La conclusión final de esta investigación es que ni las asignaturas relacionadas con la música, ni los docentes que las imparten, parecen estar concienciados de la necesidad de la inclusión de las TIC y los beneficios que estas comportan de acuerdo con la realidad que se encontrarán en sus aulas a los futuros maestros de didáctica de la expresión musical.


The objective that has been pursued in this research has been to analyze the presence of ICT in music subjects in the various studies of education degrees at Spanish universities. For this, an analysis of the teaching plans of the subjects related to music of the various master degrees from all Spanish universities has been carried out, as well as a questionnaire applied to a representative sample of music teachers of the various master degrees from all the universities in the state. The final conclusion of this research is that neither the subjects related to music, nor the teachers who teach them, seem to be aware of the need for the inclusion of ICT and the benefits that these bring according to the reality that will be found in their classrooms to future teachers of didactics of musical expression.

Keywords

Tecnologia educativa; Competència digital docent; Didàctica de la música; Tecnología educativa; Competencia digital docente; Didáctica de la música; Educational technology; Digital teaching competence; Music teaching

Subjects

37 - Education; 78 - Music

Knowledge Area

Didàctica i Organització Escolar

Documents

Tdcg1de1.pdf

4.942Mb

 

Rights

L'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

This item appears in the following Collection(s)