Diseño, desarrollo y validación de un método LEAN de creación de MOOC

Author

Pernías Peco, Pedro

Director

Carrera, Xavier

Gisbert Cervera, Mercè

Date of defense

2018-12-13

Pages

312 p.Department/Institute

Universitat de Lleida. Departament de Pedagogia i Psicologia

Abstract

Aquesta tesi consisteix en la descripció i anàlisi de l'evolució dels Massive Open On-Line Course (MOOC), l'elaboració d'un model operatiu per descriure i classificar-los i el disseny, desenvolupament i validació de el eLearning LEAN Design (eLLD), (mètode àgil de disseny i planificació de cursos MOOC). El procés de disseny i desenvolupament de el eLLD ha consistit en una sèrie de tres iteracions que segueixen el model marcat per la metodologia ADDIE-AGILE. Les seves característiques han estat avaluades en cada iteració des del punt de vista de la seva eficàcia i eficiència i grau de satisfacció generat. El resultat final d'aquest procés ha estat el plantejament de el eLearning LEAN Design i el protocol per a la seva aplicació que ha provat ser eficaç i eficient, alhora que ha generat, en els equips de desenvolupament, un alt grau de satisfacció en la tasca de desenvolupar un curs de tipus MOOC.


Esta tesis consiste en la descripción y análisis de la evolución de los Massive Open On-Line Course (MOOC), la elaboración de un modelo operativo para describir y clasificarlos y el diseño, desarrollo y validación del eLearning LEAN Design ( eLLD), (método ágil de diseño y planificación de cursos MOOC). El proceso de diseño y desarrollo del eLLD ha consistido en una serie de tres iteraciones que siguen el modelo marcado por la metodología ADDIE-AGILE. Sus características han sido evaluadas en cada iteración desde el punto de vista de su eficacia y eficiencia y grado de satisfacción generado. El resultado final de este proceso ha sido el planteamiento del eLearning LEAN Design y el protocolo para su aplicación que ha probado ser eficaz y eficiente, a la vez que ha generado, en los equipos de desarrollo, un alto grado de satisfacción en la tarea de desarrollar un curso de tipo MOOC.


This thesis consists of the description and analysis of the evolution of the Massive Open On-Line Course (MOOC), the elaboration of an operational model to describe and classify them and the design, development and validation of the eLearning LEAN Design (eLLD), (method Agile MOOC course design and planning). The eLLD design and development process has consisted of a series of three iterations that follow the model set by the ADDIE-AGILE methodology. Its characteristics have been evaluated in each iteration from the point of view of its effectiveness and efficiency and degree of satisfaction generated. The end result of this process has been the approach of eLearning LEAN Design and the protocol for its application that has proven to be effective and efficient, while generating a high degree of satisfaction in the development teams develop a MOOC type course.

Keywords

Mètodes àgils; Aprenentatge en línia; MOOC; Métodos ágiles; Aprendizaje en línea; Agile methods; Online learning

Subjects

37 - Education

Knowledge Area

Didàctica i Organització Escolar

Documents

Tppp1de1.pdf

15.82Mb

 

Rights

L'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

This item appears in the following Collection(s)