Empoderamiento de jóvenes en situación de riesgo social en Brasil. Formar en comunicación para la responsabilidad, el liderazgo y la participación en un mundo digital

Author

de Mello Dias Guimaraes, Fernanda

Director

Ferré Pavia, Carme, 1969-

Date of defense

2020-07-03

ISBN

9788449095344

Pages

309 p.Doctorate programs

Universitat Autònoma de Barcelona. Programa de Doctorat en Mitjans, Comunicació i Cultura

Abstract

Apoderament dels joves en situació de risc social al Brasil Formar en comunicació per a la responsabilitat, el lideratge i la participació en un món digital La present investigació es proposa analitzar l'impacte d'un model replicable de projectes de comunicació per al desenvolupament del protagonisme de joves en situació de risc social al Brasil. Amb un enfocament comparatiu i des de l'òptica de la Participatory Research, aquesta tesi va tenir com a punt de partida els conceptes de comunicació alternativa, comunicació per al desenvolupament i protagonisme social. No obstant això, acudirem a disciplines com la Psicologia i l'Administració d'Empreses per a definir el que entenem per lideratge social i empoderament. En aquest estudies presenta el cas de l'aplicació del model construït en un projecte de protagonisme juvenil de l'Acadèmia Educar de Campinas (São Paulo, Brasil), entre els anys de 2014 i 2018. Per comprovar l'impacte del programa també portem a terme una anàlisi estructurada de dades, enquestes i entrevistes. Els resultats demostren que el model replicable de projectes de comunicació per al desenvolupament del protagonisme de joves en situació de risc social al Brasil va tenir un impacte positiu en les qualitats de protagonisme identificades en aquest estudi. A més de les dades qualitatives, les entrevistes en profunditat presentades com històries de vida resumides aporten informacions i dades empíriques de l'impacte del projecte en la vida dels joves participants.


Empoderamiento de jóvenes en situación de riesgo social en Brasil Formar en comunicación para la responsabilidad, el liderazgo y la participación en un mundo digital La presente investigación se propone a analizar el impacto de un modelo replicable de proyectos de comunicación para el desarrollo del protagonismo de jóvenes en situación de riesgo social en Brasil. Con un enfoque comparativo y desde la óptica de la Participatory Research, esta investigación tuvo como punto de partida los conceptos de comunicación alternativa, comunicación para el desarrollo y protagonismo social. No obstante, acudiremos a disciplinas como la Psicología y la Administración de Empresas para definir lo que entendemos por liderazgo social y empoderamiento. En esta investigación se presenta el caso de estudio de la aplicación del modelo construido en un proyecto de protagonismo juvenil de la Academia Educar de Campinas (São Paulo, Brasil), entre los años de 2014 y 2018. Para comprobar el impacto del programa también llevamos a cabo un análisis estructurado de datos, encuestas y entrevistas. Los resultados de los análisis estructurados demuestran que el modelo replicable de proyectos de comunicación para el desarrollo del protagonismo de jóvenes en situación de riesgo social en Brasil tuvo un impacto positivo en las calidades de protagonismo identificadas en ese estudio. Además de los datos cualitativos, las entrevistas en profundidad presentadas como historias de vida resumidas traen informaciones y datos empíricos del impacto del proyecto en la vida de los jóvenes participantes.


Empowerment of young people in social vulnerability in Brazil 1 The formation of communication in responsibility, leadership and participation in a digital world The present investigation intends to analyze the impact of a replicable model of communication projects for the development of protagonism with young people in social vulnerability in Brazil. With a comparative approach and from the perspective of Participatory Research, this paper starts with the concepts of alternative communication, communication for development and social protagonism. However, disciplines such as Psychology and Business Administration are also discussed in order to define what we understand by social leadership and empowerment. In this research, we present the case study of the model application built in a youth project of Academia Educar in Campinas (São Paulo, Brazil), between the years of 2014 and 2018. To verify the impact of the program we also conducted a structured data analysis, surveys and interviews. The results of the structured analyzes show that the replicable model of communication projects for the development of protagonism with young people in social vulnerability in Brazil had a positive impact on the protagonism qualities identified in that study. In addition to the qualitative data, the in-depth interviews presented as summarized life stories bring information and empirical data on the project impact on the lives of the young participants.

Keywords

Comunicació pel desenvolupament; Comunicación para el desarrollo; Comunication for the development; Lideratge juvenil; Liderazgo juvenil; Youth leadership; Investigació participativa; Investigacion participativa; Participatory research

Subjects

316 - Sociology

Knowledge Area

Ciències Socials

Documents

fdmdg1de1.pdf

3.721Mb

 

Rights

L'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
L'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/

This item appears in the following Collection(s)