Agustí Centelles i Ossó (1909–1985), de la jove promesa del fotoperiodisme als anys trenta fins al mite unívoc del fotògraf de la Guerra Civil construït durant la Transició

Author

Ferré Panisello, M. Teresa

Director

Marín, Enric, 1956-

Date of defense

2020-12-11

Pages

705 p.Doctorate programs

Universitat Autònoma de Barcelona. Programa de Doctorat en Mitjans, Comunicació i Cultura

Abstract

L’objectiu principal d’aquesta tesi doctoral ha estat traçar la biografia professional del fotògraf Agustí Centelles (1909-1985). Una carrera extensa que, globalment, es desenvolupà durant pràcticament mig segle: des dels anys vint del segle passat, fins a finals de la dècada dels 70. Centelles culminà la seva carrera com a fotoperiodista i es convertí en referent durant la Guerra Civil espanyola. Posteriorment es transformà en documentalista mentre estava detingut al camp de concentració de Bram el 1939, experiència de la qual en deixà un llegat fotogràfic excepcional en la visualització del sistema concentracionari francès. A partir dels anys 40 es dedicà durant dècades a la fotografia industrial i publicitària en la Barcelona franquista. La singularitat del personatge ha permès desenvolupar una recerca basada en una aproximació multidimensional a la història. Història del Fotoperiodisme local i internacional, Història de la Publicitat, Història social i cultural de la Segona República, el Franquisme i la Transició a partir de la reconstrucció biogràfica del fotògraf. Un diàleg entre la Microhistòria i la Macrohistòria plantejat des d’un marc teòric interdisciplinar que fa una interpretació crítica de la seva obra.


El objetivo principal de esta tesis doctoral ha sido trazar la biografía profesional del fotógrafo Agustí Centelles Ossó (1909-1985). Una carrera extensa que, globalmente, se desarrolló durante casi medio siglo: desde los años veinte del siglo pasado hasta finales de la década de los 70. Centelles culminó su carrera como fotoperiodista y se convirtió en referente durante la Guerra Civil española. Posteriormente se transformó en documentalista mientras estaba detenido en el campo de concentración de Bram en 1939, experiencia de la que dejó un legado fotográfico excepcional en la visualización del sistema concentracionario francés. A partir de los años 40 se dedicó durante décadas a la fotografía industrial y publicitaria en la Barcelona franquista. La singularidad del personaje ha permitido llevar a cabo una investigación basada en una aproximación multidimensional a la Historia. Historia del Fotoperiodismo local e internacional, Historia de la Publicidad, Historia social y cultural de la Segunda República, el Franquismo y la Transición a partir de la reconstrucción biográfica del fotógrafo. Un diálogo entre la Microhistoria y la Macrohistoria planteado desde un marco teórico interdisciplinar que hace una interpretación crítica de su obra.


The main aim of this doctoral thesis has been to trace the professional biography of the photographer Agustí Centelles Ossó (1909-1985). An extensive career that, globally, lasted for almost half a century: from the 1920s to the 1970s. Centelles culminated his career as a photojournalist and became a powerful professional during the Spanish Civil War. Later, he became a photodocumentalist while he was detained in the Bram concentration camp in 1939, an experience of which he left an exceptional photographic legacy in the visualization of the French concentration camps. From the 1940s on, he devoted himself for decades to Industrial and Advertising Photography in Franco’s Barcelona. The uniqueness of the character has allowed to develop a research based on a multidimensional approach to History. History of local and international Photojournalism, History of Advertising, Social and Cultural History of the Second Republic, the Francoism and the transition to democracy from the biographical reconstruction of the photographer. A dialogue between Microhistory and Macrohistory raised from an interdisciplinary theoretical framework that makes a critical interpretation of his work.

Keywords

Fotografia; Fotografía; Photography; Biografia; Biografía; Guerra civil espanyola; Guerra civil española; Spanish civil war

Subjects

070 - Newspapers. The Press. Journalism

Knowledge Area

Ciències Socials

Documents

mtfp1de1.pdf

21.90Mb

 

Rights

L'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
L'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

This item appears in the following Collection(s)