Teacher Training in Educational Robotics: participants’ learning and perceptions

Author

Schina, Despoina

Director

Esteve González, Vanessa

Usart Rodríguez, Mireia

Date of defense

2021-09-03

Pages

145 p.Department/Institute

Universitat Rovira i Virgili. Departament de Pedagogia

Abstract

Els professors no sempre són capaços d’integrar la robòtica educativa (RE) en la seva docència, ja que no solen rebre formació en aquesta àrea com a part de les seves titulacions universitàries. Aquest estudi situa la formació del professorat en RE i les percepcions dels docents sobre RE en el centre de la investigació educativa. La tesi utilitza un disseny de mètode mixt seqüencial exploratori i comença examinant la RE en termes de percepció del professorat, el seu potencial i la seva integració al pla d’estudis, continua amb una revisió de la literatura sobre programes internacionals de formació de professors i conclou amb el llançament de dos programes de formació per a futurs professors (pilot i principal). Les conclusions de l’estudi de les percepcions dels professors suggereixen que els professors tenen una visió positiva de l’aprenentatge dels estudiants amb RE i estan a favor que s’integri als currículums escolars fins i tot en les primeres etapes educatives. La durada i els requisits dels programes actuals de formació del professorat en RE difereixen substancialment, mentre que es considera que les millors pràctiques són la col·laboració, el disseny de materials, la instrucció en pedagogia, les oportunitats de pràctica i el feedback / suport. El programa pilot de formació en RE, va permetre als participants integrar la RE en projectes educatius sobre desenvolupament sostenible en diverses disciplines. Els resultats del principal programa de formació del professorat, va demostrar que la RE va tenir un impacte positiu en l’aprenentatge i les opinions dels participants: i) els participants van integrar la RE en una varietat de projectes educatius a l’àrea de ciències naturals, ii) la seva acceptació i autoeficàcia envers la RE havien millorat després del programa, iii) tenien opinions positives sobre el potencial de la RE.


Los profesores no siempre son capaces de integrar la robótica educativa (RE) en su docencia, ya que no suelen recibir formación en esta área como parte de sus titulaciones universitarias. Este estudio sitúa la formación del profesorado en RE y las percepciones de los docentes sobre RE en el centro de la investigación educativa. La tesis utiliza un diseño de método mixto secuencial exploratorio y comienza examinando la RE en términos de percepción del profesorado, su potencial y su integración en el plan de estudios, continúa con una revisión de la literatura sobre programas internacionales de formación de profesores y concluye con el lanzamiento de dos programas de formación (piloto, principal) para futuros profesores y con el estudio de sus percepciones sobre RE y el aprendizaje que se ha llevado a cabo. Las conclusiones sugieren que los profesores tienen una visión positiva del aprendizaje de los estudiantes con RE y están a favor de que se integre a los currículos escolares. La duración y los requisitos de los programas actuales de formación del profesorado en RE difieren sustancialmente, mientras que se considera que las mejores prácticas son la colaboración, el diseño de materiales, la instrucción en pedagogía, las oportunidades de práctica y el feedback / soporte. El programa piloto de formación en RE permitió a los participantes integrar la RE en proyectos educativos sobre desarrollo sostenible en diversas disciplinas. Los resultados del principal programa de formación del profesorado, demostró que la RE tuvo un impacto positivo en el aprendizaje y las opiniones de los participantes: i) los participantes integraron la RE en una variedad de proyectos educativos en el área de ciencias naturales, ii) su aceptación y autoeficacia hacia la RE habían mejorado después del programa, iii) tenían opiniones positivas sobre el potencial de la RE.


Teachers are not always capable of integrating educational robotics (ER) into their teaching as they do not often receive training in this area as part of their university degrees. This study places teacher education in ER and teacher perceptions of ER at the center of educational research as they are influencing the integration of ER into the school curriculum. The thesis uses an exploratory sequential mixed method design. It starts by examining ER in terms of teacher perceptions, its potential and integration into the curriculum, continues with a review of the literature on international teacher training programs and concludes by launching two training programs for preservice teachers and studying their perceptions of ER and the learning that has taken place. The findings of the study of teacher perceptions suggest that teachers have a positive view of student learning with ER and are in favor of it being integrated into school curricula even at early educational stages. The duration and requirements of current ER teacher training programs differ substantially, while the best practices are regarded to be collaboration, materials design, instruction in pedagogy, opportunities for practice, and feedback/support. The pilot ER training program enabled the trainees to integrate ER in educational projects on sustainable development in a variety of disciplines. The results of the main teacher training program showed that ER had a positive impact on participants’ learning and opinions: i) participants integrated ER into a variety of educational projects in the area of natural sciences, ii) their acceptance of and self-efficacy towards ER improved after the program iii) they had positive views of the potential of ER, considered teacher training in ER to be useful for their teaching career and made suggestions for improving the training program such as additional training sessions/resources and time for experimentation.

Keywords

robòtica educativa; formació del professorat; processos d'aprenentatge; formación de profesorado; proceso de aprendizaje; educational robotics; teacher training; learning processes

Subjects

37 - Education; 371 - Education and teaching organization and management; 377 - Specialized instruction. Vocational, technical, professional training. Vocational colleges, institutes. Polytechnics; 378 - Higher education. Universities. Academic study

Knowledge Area

Ciències Socials i Jurídiques

Documents

TDX Despoina.pdf

126.4Kb

TESI Despoina Schina.pdf

2.228Mb

 

Rights

ADVERTIMENT. Tots els drets reservats. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.

This item appears in the following Collection(s)