Estudi de la reacció de trans-splicing i caracterització fisicoquímica de la inteïna partida Neq DNA polimerasa B de l'hipertermòfil N. equitans

Author

Gordo Hernández, Verónica

Director

Ribó i Panosa, Marc

Tutor

Ribó i Panosa, Marc

Date of defense

2021-06-23

Pages

175 p.Department/Institute

Universitat de Girona. Departament de Biologia

Doctorate programs

Programa de Doctorat en Química

Abstract

Protein splicing is an autocatalytic process with different stages that involves the elimination of an internal sequence, called intein, from the precursor polypeptide chain and the formation of a peptide bond between the flanking regions called N and C exteins. The split inteins or trans - inteins are a type of inteins that are encoded in two different genes together with the N extein and C extein genes. The DNA polymerase B gene of the hyperthermophilic archaebacterium Nanoarcheaum equitans is divided into two open reading frames. The genes coding for the N-terminal and Cterminal region or domains of the polymerase (N and C exteins) are fused respectively with the genes coding for N intein and C intein of the starting split intein Neq pol. The present thesis studies, the trans-splicing reaction catalyzed by the split intein Neq pol, as well as characterizes the physicochemical properties of the N-terminal fragment, NeqN, and the NeqN/ NeqC complex. On the other hand, the association process between the two fragments is also studied from a kinetic and thermodynamic point of view.


L’splicing de proteïnes és un procés autocatalític composat per diferents etapes que implica l’eliminació d’una seqüència interna, anomenada inteïna, de la cadena polipeptídica precursora i la formació d’un enllaç peptídic entre les regions flanquejants, anomenades exteïnes N i C. Les inteïnes partides o trans-inteïnes són un tipus d’inteïnes que estan codificades en dos gens diferents juntament amb els gens de l’exteïna N i l’exteïna C. El gen de la DNA polimerasa B de l’arqueobacteri hipertermòfil Nanoarchaeum equitans està dividit en dos marcs oberts de lectura. Els gens que codifiquen per les regions o dominis Nterminal i C-terminal de la polimerasa (exteïnes N i C) estan fusionats, respectivament, als gens que codifiquen per la inteïna N i la inteïna C de la inteïna partida Neq pol. En la present tesi s’estudia la reacció de trans-splicing catalitzada per la inteïna partida Neq pol, així com es caracteritzen les propietats fisicoquímiques del fragment N-terminal, NeqN, i del complex NeqN/NeqC. D’altra banda, també s’estudia des d’un punt de vista cinètic i termodinàmic el procés d’associació entre els dos fragments de la inteïna.

Keywords

Polimerasa B; Polymerase B; Inteïna; Intein; Enginyeria de proteïnes; Protein engineering; Ingeniería de proteínas; Inteina; Nanoarchaeum equitans

Subjects

575 - General genetics. General cytogenetics; 577 - Material bases of life. Biochemistry. Molecular biology. Biophysics

Documents

tvgh_20210623.pdf

20.62Mb

 

Rights

ADVERTIMENT. Tots els drets reservats. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.

This item appears in the following Collection(s)