La transversabilidad normativa de la salud como derecho

Author

Ricou Casal, Mónica

Director

Camas Roda, Ferran

Date of defense

2023-07-19

Pages

622 p.Department/Institute

Universitat de Girona. Departament de Dret Privat

Doctorate programs

Programa de Doctorat Interuniversitari en Dret, Economia i Empresa

Abstract

This doctoral thesis has the ambitious challenge of studying how social, labor, technological and environmental changes affect the reformulation of the right to health. It has become clear during the Covid-19 pandemic the pressing need to put the emphasis on health as a right, for a real and effective protection of it. It is intended to analyze international and European regulations on health and especially occupational health. With regard to national legislation, the constitutional precepts related to the right to health will be carefully analyzed. The right to health will also be studied in the field of social security regulations, health regulations, labor regulations and in particular the regulations on the prevention of occupational risks. The analysis carried out attempts to detect to what extent the right to health protection should be strengthened in Spanish legislation, both in the EC and in its implementing regulations. The reformulation of the right to health based on the above challenges also implies the reformulation of the concept of occupational accidents and diseases for further clarification. In this line, the reformulation of aspects of labor regulations, and of the regulations on the prevention of occupational risks, would also correspond. Be that as it may, the right to health faces important challenges plus those that already exist that demand universal, real and effective protection


Aquesta tesi doctoral té l' ambiciós repte d' estudiar com afecten els canvis socials, laborals, tecnològics i ambientals en la reformulació del dret a la salut. Ha quedat palesa durant la pandèmia del Covid-19 la necessitat de posar l'èmfasi en la salut com a dret, per a una protecció real i efectiva d'aquesta. Es pretén analitzar la normativa internacional i europea en matèria de salut i en especial de salut laboral. Respecte a la normativa nacional s' analitzarà amb deteniment els preceptes constitucionals relacionats amb el dret a la salut. També s' estudiarà el dret a la salut en l' àmbit de la normativa de seguretat social, normativa sanitària, laboral i en particular la normativa en prevenció de riscos laborals. L' anàlisi efectuada intenta detectar en quina mesura s' hauria de reforçar el dret a la protecció a la salut en la normativa espanyola., tant a la CE com a la seva normativa de desenvolupament. La reformulació del dret a la salut en base als reptes assenyalats implica també la reformulació del concepte d' accidents de treball i malalties professionals per a una major clarificació. En aquesta línia també correspondria la reformulació d' aspectes de la normativa laboral, i de la normativa de prevenció de riscos laborals. Sigui com sigui el dret a la salut s'enfronta a reptes importants més els ja existents que reclamen una protecció universal, real i efectiva

Keywords

Dret a la salut; Derecho a la salud; Right to health; Perspectiva de gènere; Perspectiva de género; Gender perspective; Prevenció de riscos; Prevención de riesgos; Risk prevention; Igualtat; Igualdad; Equality; Salut laboral; Salud laboral; Occupational health; Sistema nacional de salut; Sistema nacional de salud; National health system

Subjects

34 - Law. Jurisprudence; 614 - Public health and hygiene. Accident prevention

Documents

tmrc_20230719.pdf

3.624Mb

 

Rights

ADVERTIMENT. Tots els drets reservats. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.

This item appears in the following Collection(s)