La transversabilidad normativa de la salud como derecho

dc.contributor
Universitat de Girona. Departament de Dret Privat
dc.contributor.author
Ricou Casal, Mónica
dc.date.accessioned
2023-09-19T11:40:11Z
dc.date.available
2023-09-19T11:40:11Z
dc.date.issued
2023-07-19
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10803/688983
dc.description.abstract
This doctoral thesis has the ambitious challenge of studying how social, labor, technological and environmental changes affect the reformulation of the right to health. It has become clear during the Covid-19 pandemic the pressing need to put the emphasis on health as a right, for a real and effective protection of it. It is intended to analyze international and European regulations on health and especially occupational health. With regard to national legislation, the constitutional precepts related to the right to health will be carefully analyzed. The right to health will also be studied in the field of social security regulations, health regulations, labor regulations and in particular the regulations on the prevention of occupational risks. The analysis carried out attempts to detect to what extent the right to health protection should be strengthened in Spanish legislation, both in the EC and in its implementing regulations. The reformulation of the right to health based on the above challenges also implies the reformulation of the concept of occupational accidents and diseases for further clarification. In this line, the reformulation of aspects of labor regulations, and of the regulations on the prevention of occupational risks, would also correspond. Be that as it may, the right to health faces important challenges plus those that already exist that demand universal, real and effective protection
ca
dc.description.abstract
Aquesta tesi doctoral té l' ambiciós repte d' estudiar com afecten els canvis socials, laborals, tecnològics i ambientals en la reformulació del dret a la salut. Ha quedat palesa durant la pandèmia del Covid-19 la necessitat de posar l'èmfasi en la salut com a dret, per a una protecció real i efectiva d'aquesta. Es pretén analitzar la normativa internacional i europea en matèria de salut i en especial de salut laboral. Respecte a la normativa nacional s' analitzarà amb deteniment els preceptes constitucionals relacionats amb el dret a la salut. També s' estudiarà el dret a la salut en l' àmbit de la normativa de seguretat social, normativa sanitària, laboral i en particular la normativa en prevenció de riscos laborals. L' anàlisi efectuada intenta detectar en quina mesura s' hauria de reforçar el dret a la protecció a la salut en la normativa espanyola., tant a la CE com a la seva normativa de desenvolupament. La reformulació del dret a la salut en base als reptes assenyalats implica també la reformulació del concepte d' accidents de treball i malalties professionals per a una major clarificació. En aquesta línia també correspondria la reformulació d' aspectes de la normativa laboral, i de la normativa de prevenció de riscos laborals. Sigui com sigui el dret a la salut s'enfronta a reptes importants més els ja existents que reclamen una protecció universal, real i efectiva
ca
dc.format.extent
622 p.
ca
dc.language.iso
spa
ca
dc.publisher
Universitat de Girona
dc.rights.license
ADVERTIMENT. Tots els drets reservats. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
ca
dc.source
TDX (Tesis Doctorals en Xarxa)
dc.subject
Dret a la salut
ca
dc.subject
Derecho a la salud
ca
dc.subject
Right to health
ca
dc.subject
Perspectiva de gènere
ca
dc.subject
Perspectiva de género
ca
dc.subject
Gender perspective
ca
dc.subject
Prevenció de riscos
ca
dc.subject
Prevención de riesgos
ca
dc.subject
Risk prevention
ca
dc.subject
Igualtat
ca
dc.subject
Igualdad
ca
dc.subject
Equality
ca
dc.subject
Salut laboral
ca
dc.subject
Salud laboral
ca
dc.subject
Occupational health
ca
dc.subject
Sistema nacional de salut
ca
dc.subject
Sistema nacional de salud
ca
dc.subject
National health system
ca
dc.title
La transversabilidad normativa de la salud como derecho
ca
dc.type
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
dc.type
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.subject.udc
34
ca
dc.subject.udc
614
ca
dc.contributor.director
Camas Roda, Ferran
dc.embargo.terms
cap
ca
dc.rights.accessLevel
info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.description.degree
Programa de Doctorat Interuniversitari en Dret, Economia i Empresa


Documents

tmrc_20230719.pdf

3.624Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)