Departament d'Història Contemporània

Departament d'Història Contemporània

The University of Barcelona is the most formidable public institution of higher education in Catalonia, catering to the needs of the greatest number of students and delivering the broadest and most comprehensive offering in higher educational courses. The UB is also the principal centre of university research at a state level and has become a European benchmark for research activity, both in terms of the number of research programs it conducts and the excellence these have achieved. Its own history closely tied to the history of Barcelona and of Catalonia, our university combines the values of tradition with its position as an institution dedicated to innovation and teaching excellence: a university that is as urban, outward-looking and cosmopolitan as the city from which it takes its name. Welcome to the University of Barcelona. We hope to see you very soon!

If you are a doctor of Universitat de Barcelona and you want to publish your thesis at TDX, contact with tdx@ub.edu. For more information check the frequently asked questions (in Catalan or in Spanish).

Recent Submissions

 • Cristòfol Allué, Francesc Xavier (Date of defense: 29-11-2000)
  En principio, la novela policíaca española de la inmediata posguerra, comprendida entre los años 1940 y 1953, es un instrumento válido de conocimiento histórico del primer franquismo, por una doble vía: primero, porque ...
 • Solé Soldevila, Josep Maria (Date of defense: 11-01-2019)
  La tesis doctoral Bandera Roja (1968-1974) té per objecte l’estudi d’aquesta organització comunista nascuda a Barcelona sota la influència dels moviments revolucionaris de la segona meitat de la dècada dels seixanta i, ...
 • Mulero Campoy, Marta (Date of defense: 10-01-2019)
  L’objecte d’estudi d’aquesta tesi, que porta per títol “Models sindicals al món de la fàbrica (1976-1982)”, és l’anàlisi de l’organització i de les reivindicacions principals de la classe obrera a la Transició a sis de les ...
 • Sancho París, Daniel (Date of defense: 19-12-2018)
  Aquesta tesi doctoral estudia la transició democràtica des del municipalisme, centrant-nos en la comarca de l’Alt Penedès (Catalunya). El marc cronològic estudiat és de 1977 – 1983, ve limitat per les eleccions generals ...
 • Solano Budé, Alexandre (Date of defense: 15-01-2019)
  L’objecte d’estudi de la present tesi doctoral és l’Ajuntament de Barcelona entre la proclamació de la República i l’inici de la Guerra Civil. La capital catalana havia superat el milió d’habitants, representant el 36% de ...

View more