Paper de les proteïnes AtKLC-1 i AtB" en la regulació de l'HMG-CoA reductasa d' "Arabidopsis thaliana"

 

Files in this item

This item appears in the following Collections