El enfoque de las capacidades de Amartya Sen: alcance y límites.

Author

Urquijo Angarita, Martín Johani

Director

Cortina Orts, Adela

Date of defense

2007-02-27

ISBN

9788437067650

Legal Deposit

V-1586-2008Department/Institute

Universitat de València. Departament de Filosofia del Dret, Moral i Política

Abstract

La tesis tiene como objetivo analizar el sentido, alcance, límites e implicaciones del enfoque de las capacidades elaborado por Amartya Sen desde el ámbito de la filosofía moral y política. Al indagar por el sentido se busca saber qué es el enfoque de las capacidades y cuáles sus aspectos constitutivos. Al explorar el alcance se examina el aporte que brinda el enfoque frente a otros conceptos centrales de diferentes propuestas normativas para una sociedad libre e igualitaria como renta básica, derechos, necesidades básicas, capital humano, calidad de vida y desarrollo humano. Los límites de la propuesta se elaboran a lo largo del trabajo en diálogo con sus críticos (Rawls, Dworkin, Pogge, Cohen, Nussbaum). Las implicaciones se realizan a través de una discusión entre el enfoque de las capacidades y la ética de la liberación de Enrique Dussel; asimismo entre el enfoque de las capacidades y la ética del consumo elaborada por Adela Cortina, hasta llegar a una nueva aplicación del enfoque: el análisis de la ciudadanía en clave de capacidades.


The objective of this thesis is to analyse the meaning, reach, limits and implications of the capabilities approach elaborated by Amartya Sen in the field of moral and political philosophy. To investigate its meaning, the author examines what the capabilities approach is and its constitutive aspects. In exploring the reach, the contribution of the approach is examined with respect to the central concepts of other proposed requisites for a free and equal society such as minimum salary, rights, basic needs, human capital quality of life and human development. In this work, the limits of the proposal are developed through dialogue with its critics (Rawls, Dworkin, Pogge, Cohen, Nussbaum). The implications are developed through discussion between the capabilities approach and Enrique Dussel's ethics of liberation; as well as between the capabilities approach and the Ethics of consumerism developed by Adela Cortina, arriving at a new application of the approach: the analysis of citizenship in terms of capabilities.

Keywords

Prácticas educativas; Indicadores; Competencias; Tolerancia; Educación para la ciudadanía.

Subjects

14 - Sistemes i punts de vista filosòfics

Knowledge Area

Facultat de Filosofia i Ciències de l'Educació

Documents

urquijo.pdf

2.799Mb

 

Rights

ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.

This item appears in the following Collection(s)