Transportador d'alta afinitat d'adenosina CNT2: la seva regulació i el seu paper com a regulador metabòlic

 

Files in this item

This item appears in the following Collections