Flora i vegetació a l'Alta Garrotxa 

  Viñas i Teixidor, Xavier (Date of defense: 1993-04-01)

  Hem dut a terme l'estudi de la flora i la vegetació de la l'Alta Garrotxa, territori situat a la part oriental de la serralada pirinenca que abasta aproximadament les terres compreses entre el curs mitjà del riu Fluvià i ...

  Anàlisi microscòpica de l'esperma ejaculada i de la maduració epididimària dels espermatozoides de Sus domesticus 

  Briz González, Maria Dolors (Date of defense: 1994-05-17)

  El present treball analitza la morfologia espermàtica de l'ejaculat de Sus domesticus, la histologia del conducte epididimari i la qualitat de l'esperma epididimari. El material d'estudi prové de mascles reproductors porcins ...

  Mecanismes cel·lulars en la curació de ferides a Hirudo medicinalis 

  Huguet i Blanco, Gemma (Date of defense: 1994-06-06)

  S'estudia la histologia normal de la paret corporal d'Hirudo medicinalis i els canvis morfogenètics que es donen durant el procés de cicatrització de ferides per incisió, cauterització i nitrat de plata.<br/>El procés de ...

  Purificació, caracterització i clonatge de la ribonucleasa de pàncreas humà 

  Ribó i Panosa, Marc (Date of defense: 1994-12-16)

  The answer to whether or not, human pancreatic ribonuclease may have a diagnostic value as a serum marker of pancreatic disease, depend upon the specific detection of ribonucleases originated in pancreas amogn those ...

  El Inhibidor de carboxipeptidasa de patata (PCI): un antagonista del EGF con actividad antitumoral 

  Blanco Aparicio, Carmen (Date of defense: 1998-07-17)

  In this work we report that potato carboxypeptidase inhibitor suppresses the growth of several human and mouse pancreatic adenocarcinoma cell lines. The inhibitor also reduces the growth of solid tumors obtained by ...

  Producció i caracterització de variants de la regió C-terminal de la ribonucleasa A. Importància d'aquesta regió sobre l'estabilitat de l'enzim 

  Coll Constans, M. Gràcia (Date of defense: 2000-03-31)

  Bovine pancreatic ribonuclease A (RNase A, EC 3.1.27.5) has been extensively studied from the structural, mechanistic and functional points of view. Within the protein folding context, it constitutes a good ...

  Estabilitat conformacional de variants de la ribonucleasa A: pressió i temperatura com a inductors dels desplegament proteic 

  Torrent i Mas, Joan (Date of defense: 2000-07-26)

  A fi d'analitzar la contribució de la regió C-terminal proposada com a iniciadora del plegament (CFIS 106-118) a l'estabilitat de l'RNasa A, els residus alifàtics d'aquesta regió es van substituir, mitjançant mutagènesi ...

  Diversitat genètica de la truita comuna (Salmo trutta L.) a la Península Ibèrica: biogeografia i gestió 

  Sanz Ball-llosera, Núria (Date of defense: 2000-12-15)

  L'estudi de la diversitat i la diferenciació genètiques de les poblacions de truita comuna (Salmo trutta L.) a la Península Ibèrica ha confirmat l'elevada diferenciació observada en treballs previs i la divergència, ja ...

  Variabilitat genètica i estructura poblacional en tres espècies de la família Scombridae, Sarda sarda, Thunnus alalunga i Thunnus thynnus, basada en la regió control del DNA mitocondrial 

  Viñas de Puig, Jordi (Date of defense: 2001-07-23)

  Aquest treball es centra en el coneixement de l'estructura poblacional de tres espècies piscícoles de la família Scombridae, el bonítol (Sarda sarda), la bacora (Thunnus alalunga) i la tonyina (Thunnus thynnus) en la seva ...

  Estudi d'un receptor quinasa atípic (Mark) i de les proteïnes que interaccionen amb el seu domini intracel·lular. Transducció del senyal i desenvolupament en blat de moro (Zea mays) 

  Llompart i Royo, Blanca (Date of defense: 2002-04-25)

  Aquesta tesi doctoral s'engloba dins d'un projecte general d'estudi de gens implicats en l'embriogènesi del blat de moro. L'embriogènesi del blat de moro, i en general la de totes les plantes superiors, es dóna en tres ...

  Estructura i ultraestructura testicular del mascle reproductor porcí (Sus domesticus) 

  Garcia Gil, Núria (Date of defense: 2002-12-18)

  El present treball analitza al microscopi òptic i al microscopi electrònic de transmissió el testicle de Sus domesticus (raça Landrace - varietat anglesa) a partir de mascles reproductors porcins adults i sans. L'objectiu ...

  Efectes del fotoperíode sobre la qualitat espermàtica de mascles porcins Sus domesticus 

  Sancho Badell, Sílvia (Date of defense: 2002-12-18)

  En el presente estudio se analizan los efectos de los fotoperiodos ambientales de otoño e invierno y los fotoperiodos experimentales de 24, 12 y 0 horas de luz artificial sobre la calidad del semen de machos reproductores ...

  Les sHsps en surera: capacitat protectora enfront l'estrés i variabilitat genètica 

  Jofré Fradera, Anna (Date of defense: 2003-01-31)

  Els organismes responen a la temperatura i a molts altres estressos sintetitzant un grup de proteïnes anomenat proteïnes de xoc de calor (HSPs). En plantes les sHsps, d'entre 15 i 30 kDa formen el grup més abundant i divers, ...

  Caracterització estructural de Ribonucleases humanes 

  Mallorquí Fernández, Goretti (Date of defense: 2003-05-22)

  Les dues proteïnes estudiades en aquest treball (ECP o RNasa 3 i RNasa 1&#916;N7) pertanyen a la superfamília de la RNasa A i resulten d'especial interès per la seva potencial aplicació en la teràpia i/o diagnòstic del ...

  Caracterització de Lactobacils d'origen intestinal i avaluació in vivo del seu poder probiòtic en pollastres 

  Pascual Camps, Mònica (Date of defense: 2003-05-23)

  Una soca de Lactobacillus salivarius resistent a la rifampicina, CTC2197, es va assajar com a probiòtic en pollastres, estudiant la seva capacitat de prevenir la colonització de Salmonella enteritidis C-114 en pollastres. ...

  Estudi estructural, ultraestructural i histoquímic de les glàndules sexuals accessòries del mascle reproductor porcí (Sus domesticus) 

  Badia Brea, Maria Elena (Date of defense: 2003-10-22)

  El present treball analitza al microscopi òptic i al microscopi electrònic de transmissió les glàndules sexuals accessòries de Sus domesticus (raça Landrace - varietat anglesa) a partir de mascles reproductors porcins ...

  Producció i caracterització de variants de la ribonucleasa pancreàtica humana dissenyades per a adquirir propietats citotòxiques 

  Bosch i Grau, Montserrat (Date of defense: 2003-12-18)

  Amb la finalitat d'aprofundir en les bases moleculars de la citotoxicitat de les ribonucleases pancreàtiques, es van construir variants derivades de l'HP-RNasa seguint dues estratègies. En la primera, es van generar variants ...

  El virus de l'hepatitis C i la ribonucleasa Phumana: aspectes biològics i terapèutics 

  Nadal i Matamala, Anna (Date of defense: 2004-01-26)

  El virus de l'hepatitis C (VHC) provoca una hepatitis crònica que afecta a més de 170 milions de persones d'arreu del món. És un virus petit que es classifica dins de la família Flaviviridae i és un virus d'RNA de cadena ...

  Glicosilació aberrant en proteïnes de secreció com a marcadors tumorals 

  Tabarés Carreras, Glòria (Date of defense: 2004-03-19)

  Als països desenvolupats, una de cada cinc persones morirà a causa del càncer. S'ha descrit que les cèl·lules canceroses presenten modificacions en els glicans presents a la superfície cel·lular i aquesta glicosilació ...

  Les sHsps en surera: Estudis de funcionalitat 

  Salvà Vila, Lluís (Date of defense: 2005-03-16)

  Aquesta tesi es centra en la caracterització funcional d'una proteïna de xoc de calor de baix pes molecular (Small Heat Shock Protein - sHSP) de classe I de surera pel que fa a la seva capacitat per protegir les cèl·lules ...