Now showing items 1-20 of 143

  Compact Modeling of Schottky Barrier and Reconfigurable Field-Effect Transistors 

  Römer, Christian (Date of defense: 2024-05-02)

  Els transistors d'efecte de camp de barrera Schottky (SBFET) i altres dispositius basats en la formació de barrera Schottky són una tecnologia estable però també de nínxol en aplicacions electròniques. Tot i això, els SBFET ...

  Bringing Transition Metal Dichalcogenides to the Forefront: Advancements in Gas Sensing Beyond Metal Oxides 

  Malik, Shuja Bashir (Date of defense: 2024-04-22)

  Aquesta tesi demostra la transició dels materials de detecció de gasos des dels òxids metàl·lics semiconductors d'alt consum d'energia cap als dicalcogeniurs de metalls de transició enriquits en vores. La tesi es va ...

  A sliding mode approach to control power sinks and power sources in dc-dc switching converters 

  Zambrano Prada, David Alejandro (Date of defense: 2023-11-17)

  El modelatge de convertidors commutats dc-dc com a elements de potència utilitzats en sistemes fotovoltaics, microxarxes i vehicles elèctrics. Aquests models poden aparèixer en la forma de circuits d'un únic port, i.e., ...

  Control of distributed power in microgrids: PV field to the grid, islanding operation, and ultra-fast charging station. 

  Valedsaravi, Seyedamin (Date of defense: 2023-11-10)

  Aquesta tesi explora el control de l'energia distribuïda en microxarxes (MG) i aborda diversos reptes relacionats amb el control, l'estabilitat, la compartició d'energia, el disseny del convertidor d'energia, la connexió ...

  Compact Modeling of Variability in Organic Thin-Film Transistors 

  Nikolaou, Aristeidis (Date of defense: 2023-10-10)

  En aquesta tesi doctoral, es van presentar una quantitat important d'investigacions sobre temes d’emmotllament de la variabilitat dels transistors de pel∙lícula prima (TFT, per les seves sigles en anglès) orgànics. Amb ...

  Long-Range backscattering communications for next generation IoT applications 

  Lázaro Martí, Marc (Date of defense: 2023-09-08)

  Aquesta tesi doctoral es centra en el disseny i la implementació de comunicacions sense fils de baix consum i llarg abast mitjançant la retrodispersió LoRa. La investigació engloba la implementació del sistema i l'anàlisi ...

  Novel Strategies to Improve the Efficiency and Stability of Binary-Based Organic Photovoltaic Devices 

  Abdelghafar, Enas Moustafa Mohamed (Date of defense: 2023-02-24)

  The power conversion efficiency (PCE) of organic solar cells (OPVs) has been promptly improved once emerging the recently developed non-fullerene small-molecules acceptors (NFAs), approaching PCE of 20%. This remarkable ...

  Binary to Ternary Blends: Efficient and Stable Organic Solar Cells for Versatile Applications 

  Torimtubun, Alfonsina Abat Amelenan (Date of defense: 2022-06-10)

  Els dispositius d'alta eficiència i estables juntament amb la producció de baix cost són els requisits previs clau perquè la tecnologia fotovoltaica orgànica entri en el mercat nínxol. L'enfocament ternari i l'enginyeria ...

  Computational tools for the annotation of in-source fragments and matrix-related signals in MALDI Mass Spectrometry Imaging 

  Baquer Gómez, Gerard (Date of defense: 2023-01-11)

  L´espectrometria de masses d´imatge MALDI (MALDI-MSI) és una tècnica analítica utilitzada en estudis bioquímics i clínics per revelar la composició química i la informació espacial de teixits orgànics. Els fragments ...

  Peak annotation and data analysis software tools for mass spectrometry imaging 

  Sementé Fernández, Lluc (Date of defense: 2022-11-21)

  La metabolòmica espacial és la disciplina que estudia les imatges de les distribucions de compostos químics de baix pes (metabòlits) a la superfície dels teixits biològics per revelar interaccions entre molècules. La ...

  Diseño e implementación de un conversor analógico digital escalable y parametrizable en una FPGA 

  Espitia Castillo, Juan David (Date of defense: 2022-05-31)

  La flexibilitat brindada per les FPGAs permet la implementació d'un o més convertidors anàlegs digitals (ADC), cadascun configurat amb una resolució i freqüència de mostreig específics, delimitat per l’aplicació. Aquesta ...

  Synthesis and Gas Sensing Properties of Transition Metal Dichalcogenides materials (TMDs) 

  Alagh, Aanchal (Date of defense: 2022-09-19)

  En el procés de monitorització industrial, el control d'emissions dels cotxes, la seguretat de la qualitat de l'aire interior i exterior i la protecció del medi ambient, la detecció contínua i fiable de diversos gasos és ...

  Step up and down converter combined with motor inverter for powertrain applications 

  Ruiz Erni, Ivan (Date of defense: 2022-07-15)

  In the electric vehicle industry, the inclusion of a DC-DC converter between the battery and the inverter has shown to improve the efficiency of the propulsion system and reduce its size. Typically, a boost converter is ...

  Charge-Based Compact Modeling of Capacitances and Low-Frequency Noise in Organic Thin-Film Transistors 

  Leise, Jakob Simon (Date of defense: 2022-04-26)

  Els transistors orgànics de capa prima són candidats prometedors per a noves aplicacions electròniques a causa de la possibilitat de fabricar dispositius electrònics orgànics a baixes temperatures sobre substrats flexibles ...

  Analytical Modeling of Ultrashort-Channel MOS Transistors 

  Yilmaz, Kerim (Date of defense: 2022-02-24)

  Les geometries de transistors d'avui són al rang de nanòmetres d'un sol dígit. En conseqüència, les funcionalitats dels dispositius es veuen afectades negativament pels efectes de canal curt i de mecànica quàntica (SCE i ...

  Compact DC Modelling of Short-Channel Effects in Organic Thin-Film Transistors 

  Jakob Markus, Prüfer (Date of defense: 2022-02-28)

  Els transistors orgànics de capa fina (TFT) són dispositius prometedors per a les pantalles flexibles de matriu activa i els conjunts de sensors, ja que poden fabricar-se a temperatures de procés relativament baixes i, ...

  New insights into the metabolic alterations induced by thirdhand smoke exposure 

  Merino Ruiz, Carla (Date of defense: 2021-11-23)

  El fum de tabac residual (Thirdhand smoke en anglès, THS) és una forma d'exposició passiva als residus del fum del tabac que es dipositen, envelleixen i romanen en les superfícies molt temps després de fumar. A causa de ...

  Engineering of photonic structures based on nanoporous anodic alumina as an optical sensing platform 

  Acosta Capilla, Laura Karen (Date of defense: 2021-10-15)

  S'ha demostrat que les propietats òptiques de l'alúmina nanoporosa depenen intrínsecament de la seva arquitectura, el que fa possible modular la seva índex de refracció per fabricar materials avançats amb propietats òptiques ...

  Development of Methods for Drug Release Evaluation from Advanced Nanoporous Anodic Alumina Structures 

  Kapruwan, Pankaj (Date of defense: 2021-11-05)

  L'alliberament controlat de fàrmacs en llocs indicats del cos humà ha estat sempre un desafiament en aplicacions d'administració de tractaments. En aquest respecte, diferents materials porosos nanoestructurats com l'òxid ...

  Low-power techniques for wireless gas sensing network applications: pulsed light excitation with data extraction strategies 

  González Fernández, Ernesto (Date of defense: 2021-09-09)

  Aquesta tesi està enfocada en dues línies d'investigació. La primera aborda el desenvolupament d'una metodologia basada en llum polsada per modulació de sensors químic-resistius per a l'extracció d'informació del senyal ...