Síntesi i estudi de nous reactius quirals de solvatació d’estructura antracènica: anàlisi de les interaccions associatives

 

Files in this item

This item appears in the following Collections