Departament d'Arquitectura

La Universitat Ramon Llull (URL), amb seu a Barcelona, és una universitat privada sense ànim de lucre d’inspiració humanista i cristiana, que promou un servei públic. El seu principal objectiu és proporcionar una formació de qualitat, centrada en la persona i que doni respostes a les necessitats de la societat. La URL, d’organització federal, està integrada per onze institucions d’ensenyament superior i recerca de gran tradició i prestigi a Catalunya (IQS, Blanquerna, La Salle, Facultat de Filosofia, ESADE, Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés, Turisme Sant Ignasi, Observatori de l’Ebre, Institut Borja de Bioètica, Institut de Salut Mental Vidal i Barraquer i Escola Superior de Disseny ESDi, centre adscrit) és una de les universitats més innovadores de Catalunya i de l'Estat espanyol que promou la formació intel·lectual i el creixement personal. Amb una metodologia pròpia integrada en l’Espai Europeu d’Educació Superior que promou una formació integral dels estudiants mitjançant grups de treball reduïts, l’estreta relació amb el professorat i el domini de les noves tecnologies, la URL ofereix una docència de qualitat, recolzada amb una recerca d’alt nivell, una projecció i orientació internacional, i el foment de l’esperit innovador i emprenedor.


Si sou doctor o doctora de la Universitat Ramon Llull i voleu publicar la vostra tesi a TDX, contacteu amb tdx@url.cat. Per a més informació consulteu les preguntes més freqüents.

Recent Submissions

Análisis de las dificultades de integración de tecnología y metodología BIM en grados AEC 

Besné Yanguas, Alia (Date of defense: 2022-10-26)

L’arribada de Building Information Modeling (BIM) al món laboral comporta la necessitat de la integració d’aquesta metodologia als plans d’estudi de les universitats per formar als futurs professionals. La integració ...

Interactive virtual method applied in urban design education. Mixed Approach 

Sánchez, Mónica Vanesa (Date of defense: 2020-09-09)

La memòria d'aquesta tesi tracta sobre l'ús de la transformació digital en l'ensenyament i els processos de disseny urbà, a través de conceptes innovadors i metodologies pràctiques. L'objectiu és promoure l'ús de tecnologies ...

De la arquitectura moderna a la arquitectura digital: La influencia de la revolución industrial y la revolución informacional en la producción y la cultura arquitectónica 

Abondano Franco, David Humberto (Date of defense: 2018-12-18)

L'arquitectura contemporània està sotmesa a un procés de transformació a causa del desenvolupament i integració de les tecnologies digitals en els processos de disseny i de construcció; un procés que evoca el que va tenir ...

Arquitectura del turismo informal. El camping como modelo de ocupación temporal en el paisaje litoral de Catalunya 

Martín Tost, Xavier (Date of defense: 2018-09-17)

El càmping és un model turístic basat en la forma d’habitar la natura més primigènia de la humanitat: el nomadisme. El nòmada es col·loca sobre la terra sense alterar-la físicament, però sí dotant-la de significats que ...

Diseño basado en prestaciones en la arquitectura. Estrategias proyectuales para mejorar la eficiencia energética de los edificios 

Ianni, Manuela (Date of defense: 2018-04-16)

En el context actual, en què l'estalvi en el consum d'energia s'ha convertit en un objectiu prioritari per a l'arquitectura, són necessaris mètodes i eines que permetin projectar amb eficàcia edificis energèticament ...

Estudio Analítico del Proyecto Final de Grado de Arquitectura Técnica y Edificación. Optimización y relación de las actividades de aprendizaje con las principales competencias profesionales demandadas por el sector y la sociedad 

Peña Camarillas, Enrique (Date of defense: 2018-03-09)

Tant el grau d'Arquitectura Tècnica i Edificació (nomenclatura actual), com les atribucions professionals relacionades amb els estudis, han sofert constants canvis i evolucions des de les seves primeres ressenyes. Recentment, ...

KATSURA. Los secretos del maestro escondido 

Bertólez Cué, Guillermo (Date of defense: 2017-09-27)

Forma part del coneixement el descobrir nous fils per a entendre les claus secretes que ens permeten tenir el nostre “avui”. La civilització dels pobles, i amb ella l’art i l’arquitectura, és un lent procés evolutiu que ...

Integration of building product data with BIM modelling: a semantic-based product catalogue and rule checking system 

Costa Jutglar, Gonçal (Date of defense: 2017-10-20)

En la indústria AEC (Arquitectura, Enginyeria, Construcció), és cada vegada més necessari automatitzar l’intercanvi d'informació en els processos en els quals intervé la tecnologia BIM (Building Information Modelling). Els ...

L'ARQUITECTURA, VEHICLE DE MODERNITAT. El seu arrelament en un indret de ponent 

Bosch Roma, María de las Mercedes (Date of defense: 2017-09-05)

A finals dels anys 50 i primers 60, un indret aïllat de les terres de ponent –Balaguer- va acollir una arquitectura que va respondre al lloc amb la creació d’uns edificis de gran qualitat i dignitat que, amb mitjans locals, ...

Análisis sostenible del ciclo de vida de la envolvente vertical opaca. Metodología de evaluación del impacto ambiental, económico y social 

Sánchez de Leon Brajkovich, Michelle Imperia (Date of defense: 2017-09-14)

Aquesta tesi parteix de la reflexió de la definició de Desenvolupament Sostenible i Tríada de la Sostenibilitat en relació al projecte arquitectònic; de com aplicar en l’àmbit de la construcció el concepte del balanç dels ...

Nuevas tecnologías de visualización para la mejora de la representación arquitectónica en educación 

Navarro Delgado, Isidro (Date of defense: 2017-04-06)

La present memòria de Tesi aborda propostes metodològiques per a l'ús de noves tecnologies de Realitat Augmentada per a la millora competencial de l'estudiant universitari d'Arquitectura i Arquitectura Tècnica en l'expressió ...

Supporting Tools for Automated Generation and Visual Editing of Relational-to-Ontology Mappings 

Sicilia Gómez, Álvaro (Date of defense: 2016-12-19)

La integració de dades amb formats heterogenis i de diversos dominis mitjançant tecnologies de la web semàntica permet solucionar la seva disparitat estructural i semàntica. L'accés a dades basat en ontologies (OBDA, en ...

L'art de viure. Cases per a artistes a Cadaqués. L'art concret com a generador d'arquitectura. Peter Harnden i Lanfranco Bombelli 

Arnal Huguet, Marc (Date of defense: 2016-07-08)

La present tesi analitza les obres construïdes o projectades per els arquitectes Peter Harnden i Lanfranco Bombelli a Cadaqués entre els anys 1959 i 1971 per a clients artistes o relacionats amb el mon de l’art: el galerista ...

El Pati a la ciutat mediterrània: la seva transformació dins l'habitatge col·lectiu a Barcelona 

Hosta Mateu, Alfonso (Date of defense: 2016-04-22)

L’arquitectura del pati a la ciutat mediterrània ha estat testimoni ocult del procés històric de la pròpia ciutat. La transformació d’aquest element característic del teixit urbà ha suposat un lent procés produït en paral·lel ...

Technologies enhanced learning and gamification for teaching and learning innovation 

Villagrasa Falip, Sergio (Date of defense: 2016-01-18)

La present memòria de tesi, aborda d'un mode interdisciplinar i holístic l'ús d'estratègies de joc (conegudes com gamificació) per incrementar la motivació de l'estudiant universitari usant les anomenades TEL (Technology ...

Parques de barrio y desarrollos de baja densidad de Chihuahua 

Chávez Acosta, Oscar (Date of defense: 2015-09-08)

La tesi se centra en l'estudi de l'espai públic present en els desenvolupaments habitacionals de les ciutats del nord de Mèxic i en específic la ciutat de Chihuahua, les quals comparteixen la característica d'estar situades ...

The application of the energy calculation in the building design process. Investigation on the exploitation of existing energy calculation 

Massetti, Marco (Date of defense: 2015-05-22)

Els edificis, des de la construcció, a l'ús, fins a la demolició, són responsables d'un considerable impacte sobre el medi ambient. Bona part de l'impacte ambiental del sector de la construcció està relacionat amb el consum ...

1957 INTERBAU - BARCELONA: BASE PER A LA INNOVACIÓ 

Girbau Roura, Joaquim (Date of defense: 2015-02-24)

La tesi estudia la influència que va tenir l’exposició Interbau de Berlín l’any 1957 en el restabliment de l’arquitectura moderna a Barcelona durant els anys cinquanta. La reconstrucció del barri de Hansa de la ciutat ...

Livio Vacchini. Concordancia entre obra y pensamiento. El proyecto como rito. Casa, Costa, Palestra y Ferriera 

Vives Arnella, Laia (Date of defense: 2015-02-16)

La tesi s'aproxima a l'obra de Livio Vacchini, des dels seus aspectes generals als més particulars, a través de tres dels seus projectes que defineixen les diferents tipologies d'edificació: la Casa Vacchini a Costa Tenero, ...

Las Ramblas de Barcelona. Una aportación al estudio de ciudades mediterráneas 

Ospina Tascón, Juan José (Date of defense: 2014-06-10)

La tesi es planteja com una aportació a l'estudi urbanístic de ciutats mediterrànies, que van créixer vinculades a rambles o rieres, l'exemple més significatiu el constitueixen les Rambles de Barcelona. L'objectiu de la ...

More