Departament de Filologia Catalana i Lingüística General

Constituïm, avui, una Universitat que des de la seva antiga saviesa i des de la seva actual joventut, compromesa amb la seva realitat històrica, cultural i lingüística, vol bastir, dia rere dia, una institució dedicada a la creació i a la transmissió de coneixements, a la investigació i a la cultura, activitats totes que volem que siguin de la major qualitat i competència acadèmica al servei del nostre país; però també una Universitat amb voluntat de fer seu l'esperit universalista, que es projecta a un món cada vegada més obert i intercomunicat, però sempre en un clima de tolerància que permeti la defensa i difusió dels nostres valors culturals i lingüístics, els de la solidaritat, el respecte a la diversitat i la protecció del medi.


Si sou doctor o doctora de la Universitat de les Illes Balears i voleu publicar la vostra tesi a TDX, contacteu amb tdx@uib.es. Per a més informació consulteu les preguntes més freqüents.

Recent Submissions

La pragmàtica i el llenguatge mediàtic (Les col·locacions fraseològiques: caracterització teòrica i pràctica del llenguatge periodístic i del llenguatge dels polítics) 

Zaldívar Julià, Joan Manuel (Date of defense: 2017-06-16)

Aquesta tesi estudia, des d'una perspectiva pragmàtica, les col·locacions emprades per periodistes i polítics en tres mitjans de comunicació de canal divers i en català de les illes Balears: un diari, una ràdio i una ...

La transmissió lingüística intergeneracional en parelles mixtes a Mallorca 

Oliver Grau, Sílvia (Date of defense: 2013-06-18)

Aquesta tesi doctoral vol descriure la situació del català a Mallorca a partir de la seva transmissió en parelles lingüístiques mixtes, en què un dels dos membres tingui el català com a llengua primera i l’altre el castellà. ...

Llorenç Moyà. Vida i literatura (Poesia i prosa) 

Vidal Pons, Miquel Àngel (Date of defense: 2012-06-01)

Estudi de la biografia i de l’obra de Moyà en el seu context històric, literari i cultural. Anàlisi de la ideología i l’estètica de Moyà, així com també de la seva obra en prosa i de la seva poesia tant editada com inèdita

Els textos teatrals sobre la vida pública de Jesucrist al Manuscrit Llabrés 

Santandreu Brunet, Pere Josep (Date of defense: 2002-11-26)

L'objectiu d'aquesta tesi és doble. Per una banda, hem perseguit obtenir una visió panoràmica directa de les manifestacions dramàtiques que van tenir lloc a la major part d'Europa occidental a partir de la baixa edat mitjana ...