Els textos teatrals sobre la vida pública de Jesucrist al Manuscrit Llabrés 

  Santandreu Brunet, Pere Josep (Date of defense: 2002-11-26)

  L'objectiu d'aquesta tesi és doble. Per una banda, hem perseguit obtenir una visió panoràmica directa de les manifestacions dramàtiques que van tenir lloc a la major part d'Europa occidental a partir de la baixa edat mitjana ...

  Llorenç Moyà. Vida i literatura (Poesia i prosa) 

  Vidal Pons, Miquel Àngel (Date of defense: 2012-06-01)

  Estudi de la biografia i de l’obra de Moyà en el seu context històric, literari i cultural. Anàlisi de la ideología i l’estètica de Moyà, així com també de la seva obra en prosa i de la seva poesia tant editada com inèdita

  La transmissió lingüística intergeneracional en parelles mixtes a Mallorca 

  Oliver Grau, Sílvia (Date of defense: 2013-06-18)

  Aquesta tesi doctoral vol descriure la situació del català a Mallorca a partir de la seva transmissió en parelles lingüístiques mixtes, en què un dels dos membres tingui el català com a llengua primera i l’altre el castellà. ...

  La pragmàtica i el llenguatge mediàtic (Les col·locacions fraseològiques: caracterització teòrica i pràctica del llenguatge periodístic i del llenguatge dels polítics) 

  Zaldívar Julià, Joan Manuel (Date of defense: 2017-06-16)

  Aquesta tesi estudia, des d'una perspectiva pragmàtica, les col·locacions emprades per periodistes i polítics en tres mitjans de comunicació de canal divers i en català de les illes Balears: un diari, una ràdio i una ...