La vigència, les aportacions i les reapropiacions del pensament de Loris Malaguzzi. La narrativa de quatre històries de vida professionals

Author

Ollonarte Rovira, Xavier

Director

Sancho, Juana Ma.

Geis Balagué, Maria Àngels

Tutor

Sancho, Juana Ma.

Date of defense

2017-07-04

Pages

355 p.Department/Institute

Universitat de Barcelona. Facultat d'Educació

Abstract

La primera idea sobre aquesta tesi, neix durant el curs 2010-2011 al màster de “Recerca en Didàctica, Formació i Avaluació Educativa” –en el qual jo era un alumne- i el curs següent començo a desenvolupar el tema a través de l’inici de la tesi doctoral. Ara bé, l’interès per la temàtica del pensament del pedagog italià comença durant el curs 2006- 2007 a la Universitat Blanquerna on descobreixo, a través de l’assignatura “Teories i Institucions Contemporànies de l’Educació”, l’obra pedagògica del Loris Malaguzzi. I, a partir d’aquest moment, puc argumentar, de manera sincera, que comença el meu interès per conèixer molt més el pensament de l’autor i el funcionament de les escoles de la localitat de Reggio Emilia. Durant l’any del màster, a través de la professora Juana M. Sancho, vaig conèixer a la professora Maria Antònia Pujol i ella és l’encarregada de fer-me reconnectar la meva experiència i, per conseqüent, ressorgir l’interès sobre el pedagog Loris Malaguzzi, ja que ella n’és una gran coneixedora. I, a la vegada, és l’encarregada de passar-me gairebé tots els contactes més rellevants envers l’estudi del pensament malaguzzià. Quan ja tenia ben clar el tema de la tesi doctoral, calia concretar la delimitació del tema envers l’eix argumental de la recerca. Després de reflexions i canvis, vaig precisar les següents argumentacions: - la temàtica de la tesi doctoral gira al voltant de la vigència del pensament pedagògic de Loris Malaguzzi, - les aportacions d’aquest pensament a través de diferents professionals del món educatiu que van impregnar-se de la seva pedagogia a partir del contacte directe amb l’autor i les escoles de Reggio Emilia (Itàlia) - i les reapropiacions que han fet diferents educadors de l’Estat espanyol (concretament, quatre) en les seves vides professionals, acadèmiques i educatives. A través de l’estudi de quatre històries de vida professionals escollides amb deteniment, l’interrogant que nodreix la meva recerca és el següent: com ha influït el pensament pedagògic de Loris Malaguzzi en les tasques professionals, educatives, pedagògiques i acadèmiques dels col·laboradors? Per tal d’explicar l’interès sobre la temàtica, he elaborat un primer capítol, anomenat “del naixement d’una experiència a la seva teorització”, on reflexiono sobre els aspectes que penso que han intercedit, d’una manera experiencial, en el fet de voler investigar sobre el pensament pedagògic del pedagog italià. I, per tant, he elaborat un recorregut experiencial on explico la meva trajectòria acadèmica i professional en relació a la temàtica de la tesi. Per tal d’indagar sobre l’estat de la qüestió, he elaborat un segon capítol on he establert tres apartats ben delimitats: l’ètica, l’estètica i la política envers els pensament pedagògic i educatiu del Loris Malaguzzi. A través d’aquests tres components crucials envers l’ideari malaguzzià, he fet un recorregut bibliogràfic sobre el pensament de l’autor italià. En el tercer capítol s’explica el plantejament del problema i la metodologia de l’estudi empíric. A través d’aquest apartat, s’explicita l’interrogant que nodreix la recerca, els objectius de la investigació, l’enfocament construccionista i les diferents eines que s’han fet servir per tal de portar a terme la recollida d’informació: entrevistes en profunditat, observacions i fonamentació teòrica. En els capítols següents –quart, cinquè, sisè i setè- exposo l’estudi de camp on he portat a terme quatre reconstruccions biogràfiques que han esdevingut quatre històries de vida professionals en relació amb la figura pedagògica del Loris Malaguzzi i el seu pensament. I, a la vegada, les reapropiacions que han fet els col·laboradors del pensament del pedagog reggià en les seves tasques educatives i professionals. Per acabar, en el capítol vuitè, s’argumenten i analitzen les conclusions de les quatre històries de vida tenint en compte l’interrogant plantejat i eix vertebrador de la tesi doctoral que espera respostes en el si del marc de la recerca educativa i pedagògica. I, per tal de finalitzar, la bibliografia i els annexos complementen la recerca.


This paper sets out to explore Malaguzzi’s validity, contributions and appropriations of his thought from the point of view of four different professional life stories. Three distinct moments are narrated through these professional collaborators: their academical and professional background; their professional life story linked with Malaguzzi; and their appropriations of Malaguzzi’s thought into their workplaces. This paper aims to give answers to the following objectives: to analyse the validity of Malaguzzi’s educational thought to the present date; to explore his academic thinking having in mind present- date difficulties in education and to analyse the implementation of Malaguzzi’s thought in different environments. This research is carried from a constructionist approach since each of the life stories explains different social phenomena and social constructs that surround their professional life. The conceptual and theoretical foundation found in several papers of Malaguzzi’s thinking have been taken into account. Further information about the above-mentioned collaborators was also provided thanks to an in-depth interview and observation in their working places. This paper concludes saying that all collaborators have carried out a series of “reappropriations” of Malaguzzi’s thought in their working contexts. Therefore, this Italian author's thoughts are still glimpsed today in some childhood education schools in which the collaborators are currently working.

Keywords

Teoria de l'educació; Teoría de la educación; Educational theory; Malaguzzi, Loris, 1920-1994

Subjects

37 - Education

Knowledge Area

Ciències de l'Educació

Documents

XOR_TESI.pdf

4.053Mb

 

Rights

L'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
L'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

This item appears in the following Collection(s)