Programa de Doctorat en Educació

La Universitat Autònoma de Barcelona és un referent a Europa, tant per la qualitat de la docència com per la innovació en la recerca. Fundada l’any 1968, la UAB s’ha convertit en un model a seguir per la seva voluntat de contribuir al progrés social mitjançant la formació dels professionals que requereixen els sectors econòmics i socials més dinàmics del país.

La UAB va ser una de les primeres universitats de l’Estat en rebre el reconeixement de Campus d’Excel·lència Internacional . Aquest Programa promou l’agregació d’institucions que tenen un projecte estratègic comú amb la finalitat de crear un entorn acadèmic, científic, emprenedor i innovador per obtenir una alta visibilitat internacional. La proposta de la Universitat Autònoma de Barcelona és el projecte “UABCEI: Aposta pel coneixement i la innovació”. Es tracta d’un pla estratègic que pretén dinamitzar l’entorn d’R+D+i amb la finalitat de situar la UAB entre les millors universitats europees.


Si sou doctor o doctora de la Universitat Autònoma de Barcelona i voleu publicar la vostra tesi a TDX, contacteu amb tdx@uab.edu. Per a més informació consulteu les preguntes més freqüents

Recent Submissions

El Culture Bearer a l’aula de música de secundària. Anàlisi dels efectes transformadors en el docent, en l’alumnat i en el culture bearer 

Escoda Domènech, Joan (Date of defense: 2023-10-25)

L’educació intercultural és un enfocament pedagògic i filosòfic cada cop més necessari en un món global i interconnectat com el nostre. Aquesta necessitat es manifesta també a l’aula de música, on la perspectiva intercultural, ...

La inclusió d’alumnes amb necessitats específiques de suport: percepció docent de les pràctiques educatives a educació infantil, primària i secundària 

Centellas Comellas, Albert (Date of defense: 2023-04-14)

La inclusió educativa és un dels reptes actuals en els centres educatius. Per tant, aquest estudi es base en l’anàlisi de les pràctiques que els docents porten a terme en els centres educatius d’infantil, primària i ...

El aprendizaje en el puesto de trabajo. Su concreción en el Departamento de Justicia y en los Servicios Sociales de Cataluña 

Murillo Pedrosa, Lourdes (Date of defense: 2023-07-27)

T’has parat a pensar com aprens tot el que saps per a desenvolupar les funcions que requereix el teu lloc de treball? Consideres que des de la teva organització s’ofereixen les suficients oportunitats per a facilitar ...

Challenges and expectations regarding business courses in which English is the medium of instruction: Crossing views from students and teachers in Taiwan and Spain 

Wang, Nuo-Yin (Date of defense: 2023-03-30)

L’adopció de l’anglès com a mitjà d’instrucció (EMI) ha estat una estratègia per atraure estudiants internacionals emprada abastament arreu del món per moltes universitats de països de parla no anglesa. Espanya i Taiwan ...

La transición a la vida adulta de la juventud tutelada y extutelada: desafíos, recursos de apoyo y preparación para la emancipación 

Sanz Escutia, Clara (Date of defense: 2023-03-24)

Antecedents La transició a la vida adulta no és només el pas de l’adolescència a l’adultesa, sinó que es constitueix com una etapa de la vida en si mateixa plena de reptes. Si la transició ja és de per si un repte per als ...

Examining inclusive teaching strategies to develop inclusive education at the Chinese primary schools 

Li, Dandan (Date of defense: 2023-03-27)

Amb l’objectiu de desenvolupar l’educació inclusiva xinesa a les escoles d’educació primària, aquest estudi va utilitzar mètodes mixts per analitzar la situació actual de les estratègies d’ensenyament inclusivos a les ...

Educar en competències de ciutadania democràtica. Un estudi d’un canvi curricular a l’Escola Andorrana 

Sala Carrasco, Salvador (Date of defense: 2023-03-20)

L’educació d’una ciutadania democràtica ha estat una de les preocupacions principals en el desenvolupament dels sistemes escolars a Europa. El debat públic sobre quins haurien de ser els sabers rellevants per formar ...

La formación inicial de maestros en contextos de diversidad cultural: aportaciones desde la didáctica de la Geografía 

Barroso Hortas, Maria João (Date of defense: 2023-03-24)

Aquest estudi està orientat a la formació inicial del professorat de ciències socials i geografia, afrontant els reptes que s'enfronten a les seves classes del segle XXI, que es caracteritzen per la diversitat cultural i ...

Examining the Antecedents of Higher Education Dropout and Identifying Prevention Solutions Study Context: Catalan Public Universities 

Naaman, Hind G. (Date of defense: 2022-03-11)

L'abandonament de l'educació superior s'ha considerat una preocupació important per a diversos investigadors del camp de l'educació a tot el món. Tot i que es van dur a terme diferents estudis per tractar el tema, tots es ...

Anàlisi de les actuacions d’estudiants amb bons resultats en la resolució de problemes amb múltiples opcions de resposta i temps limitat 

Guinjoan Francisco, Marc (Date of defense: 2022-04-01)

El treball de tesis doctoral Anàlisi de les actuacions d’estudiants amb bons resultats en la resolució de problemes amb múltiples opcions de resposta i temps limitat contribueix a la recerca en Didàctica de les Matemàtiques ...

La dimensión ética en la relación socioeducativa: una teoría fundamentada 

Corbella Molina, Laura (Date of defense: 2023-02-14)

Aquesta tesi doctoral presenta un estudi que caracteritza a nivell teòric i pràctic la dimensió ètica en la relació socioeducativa. Sorgeix de la necessitat expressada pels discursos acadèmics i professionals de desenvolupar ...

¿Qué enseñamos cuando enseñamos poesía? Un estudio de caso de la interacción didáctica y las actividades de aula en la educación secundaria chilena (o el qué, el cómo y el quién de la formación lectora en poesía) 

Asfura Insunza, Eduardo Adolfo (Date of defense: 2023-02-09)

El propòsit d’aquesta tesi ha estat analitzar l’ensenyament de la poesia a l’educació secundària xilena, des de la interacció didàctica de professors i estudiants al voltant de les activitats d’aula. S’ha buscat fer una ...

De la sumisión a la movilización: La educación para la ciudadanía de la democracia radical en estudiantes de bachillerato 

Caballero Dávila, Luis Felipe (Date of defense: 2023-01-20)

Aquesta investigació indaga sobre les representacions socials de la política, la participació, la democràcia i la ciutadania que tenen les i els estudiants del grau onze, d’una institució educativa pública de Bogotà, ubicada ...

Los espacios educativos y de sociabilidad de la juventud refugiada y solicitante de asilo: experiencias en Cataluña 

Gabrielli, Mara (Date of defense: 2023-03-02)

Des d’una perspectiva interseccional, s’analitzen els factors institucionals, contextuals i individuals que influeixen sobre el procés d’integració social de la joventut refugiada i sol·licitant d’asil (12-24 anys) a ...

Universidad y Discapacidad Intelectual: valoración del Programa Diploma en Habilidades Laborales para la mejora de la Calidad de Vida 

Contesse Carvacho, Paula (Date of defense: 2022-11-08)

La finalització de l’educació postsecundària s’associa amb un accés millor a l’ocupació i és una manera important d’incrementar els índexs de qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual; i tot i que els ...

Competencias específicas del psicomotricista adquiridas por profesionales especializados y su aporte a la calidad de la educación chilena 

Hernández Lechuga, Marcela Beatriz (Date of defense: 2022-12-16)

La infància de Xile evidencia dificultats en el seu desenvolupament a partir de la desigualtat i iniquitat en què es troben les nenes i els nens des del seu naixement. Davant d’aquesta situació, s’han creat normatives que ...

Creencias y Conocimiento de los Futuros Profesores para la Enseñanza de la Lectura Inicial 

Pastén Ibáñez, Angelina (Date of defense: 2022-12-13)

Aquest estudi té per objectiu determinar l’impacte que té la formació inicial en les creences i el coneixement dels futurs professors en el procés d’ensenyament i aprenentatge de la lectura inicial. Per a això s’han explorat ...

Aymaras y afrodescendientes en la enseñanza de las Ciencias Sociales en el Norte Grande de Chile 

Nancuante Benavente, Vivian (Date of defense: 2022-11-07)

Aquesta tesi és una investigación emmarcada en la teoría crítica de la didáctica de les ciències socials, específicament atén el problema de poder reconèixer les minories ètniques del nord de Xile, en aquest cas a les i ...

Análisis del discurso docente en actividades de modelización sobre fuerzas y movimiento 

Vergara Sandoval, Camilo (Date of defense: 2022-12-16)

Aquesta tesi s’emmarca en els tallers experimentals de física centrats en la modelització (tallers REVIR) dirigits a alumnat de batxillerat, analitzant el discurs docent que es dona, les pràctiques de modelització en les ...

La docencia compartida. Una herramienta para facilitar el progreso en los procesos de enseñanza-aprendizaje 

Triana Teherán, Edwin José (Date of defense: 2022-11-11)

La present Tesi Doctoral té el propòsit de donar a conèixer la docència compartida com una metodologia que facilita el progrés en els processos d’ensenyament-aprenentatge. El professorat necessita formar-se de manera ...

More